Ledarskap för innovationskraft och människor i balans

 

Vår mission är att hjälpa företag och organisationer så att ambitioner och planer leder till handling, resultat och lönsamhet. Vi stöttar och utvecklar ledare och nyckelpersoner i sin yrkesmässiga roll såväl som personligt. Vi vet att det är möjligt att prestera mer och samtidigt leva ett bättre och mer harmoniskt liv. Du kan läsa mer om hur det kan vara möjligt här.

Läs mer

Det personliga mötet

Det personliga mötet är den viktigaste komponenten i Proteas erbjudande. I mötet mellan dig och din ledarutvecklare uppstår en djup kontakt baserad på förtroende som öppnar möjligheter för dig att utveckla olika områden av ditt liv. I dialogen skapas insikter som en ensam person inte kan nå. Ledarutvecklaren blir din guide på din resa mot framgång.

Läs mer om våra ledarutvecklare »

Verktyg och metoder vi jobbar med

Mötet mellan dig och din ledarutvecklare fungerar som en arena för utveckling, men du behöver också teorier och verktyg. Protea har ett unikt material som skapar den grund som din utveckling tar avstamp från. Du får kunskap i form av modeller och metoder för att lyfta dig själv, dina medarbetare och din verksamhet till nya nivåer.

Läs mer om våra verktyg »

Ord från våra deltagare

<

”Protea Leaderships ledarskapsprogram har gett mig värdefulla insikter och perspektiv på mig egen roll som generalsekreterare för en nystartad och snabbt växande ideell förening. Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning och därmed en form för att tillsammans med mina medarbetare hållbart utveckla verksamheten.”

Emelie Dahlström

Generalsekreterare, Kodcentrum

”Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten från företagets huvudägare och att utveckla företaget och mina medarbetare till en ny nivå. Utan ett tätt samarbete med Protea hade det sannolikt inte fungerat.”

Ulrika Lööf

VD Riksmäklaren Uppsala

”En snabbt växande organisation som Navettis ställer kontinuerligt ökade krav på ledarskap. Det årslånga Ledarskapsprogrammet som genomförts tillsammans med Protea har resulterat i att samtliga personer i chefsroll på Navetti känner sig trygga i att effektivt leda organisationen med stöd av en aktuell och individanpassad verktygslåda. Även effektiviteten på ledningsgruppens möten har ökat markant.”

INGEMAR YLIKANGAS

NAVETTI
VP Marketing & Human Resources

”Möjligheten att tillsammans med ledarutvecklaren få möjlighet att resonera och reflektera över både arbetsrelaterade frågor men även personliga utmaningar.”

ELISABETH BESKOW

Swedbank AB
Global Head of Investment Banking Large Corporates & Institutions

>

Några av Våra kunder

3 enkla steg för att rensa huvudet efter jobbet

Väldigt många upplever att de tar tankar om jobbet med sig hem efter arbetstid. Det medför att stressnivån i kroppen ligger kvar på en hög nivå och kanske blir du disträ och får sura kommentarer av andra familjemedlemmar. Då kan det vara bra med en enkel metod för att rensa huvudet. Den här metoden fungerar bra

» Läs hela artikeln på LEDARBLOGGEN