Vår drivkraft


 

Vår övertygelse är att det går att göra karriär och samtidigt ha ett bra liv. Vi tror också att detta är grunden för att vara en bra ledare som leder en framgångsrik organisation.

vaxa_personutvecklingVi tror att varje individ har en inre drivkraft till utveckling. Vi som ledarutvecklare kan hjälpa till att rikta denna kraft mot de områden som gör störst skillnad för individen. Vi ser potentialen i varje person vi möter. I våra program arbetar vi med att formulera livsuppgiften. För oss är arbetet som ledarutvecklare med Proteas material och värderingar vår livsuppgift. Att bidra till andras människors utveckling och växande, och därigenom bidra till att personer i deras närhet, som ringar på vattnet, både på jobbet och privat, mår bättre och själva tar steg till utveckling. Det bidrar också till utveckling och välmående i de organisationer där våra kunder verkar och för deras familjer och närstående. Vi vill genom vårt arbete bidra till ett bättre samhälle inom det område där vår kompetens gör störst nytta.