Våra program


Proteas program är moderna och framtagna specifikt för de utmaningar som ledare möter år 2017 och framåt. Det kommer ut mycket intressanta böcker men ofta handlar en bok bara om ett perspektiv. Vi har valt ut och sammanställt ett koncentrat av kunskap och metoder som kan göra stor skillnad för ledare och andra som arbetar med högt satta mål i en tillvaro som förändras i snabb takt.

Enbart kunskap räcker inte. Det är som att språket saknar ord för att uttrycka skillnaden mellan att ha läst något och förstått det på ett intellektuellt plan och att ha fått en personlig insikt baserad på en egen erfarenhet av det som kunskapen förmedlar. Ett exempel är den starka motivationseffekt som kommer av att jag gjort en plan som gett en klar bild av de olika stegen som leder fram emot ett övergripande mål. Alla kan säkert säga att de förstår det, men långt ifrån alla har provat arbetssättet i skarp miljö på jobbet och upplevt den stora skillnad som detta arbetssätt kan medföra.

Proteas arbetssätt fokuserar på att omvandla intellektuella insikter till en aktiv livskunskap genom att hjälpa dig skapa dina egna upplevelser.Protea erbjuder ledarutveckling till ledare och nyckelmedarbetare i företag och organisationer av olika storlek. För att kunna möta behovet hos varje individ och varje organisation är programmaterialet uppbyggt i moduler som täcker in olika delområden för ledarskap. Modulerna är indelade i tre nivåer; att leda mig själv, att leda andra och att leda organisationer. Varje modul kan innehålla flera programdelar, se bild.

Våra programmoduler

 

 

Vi kan ta fram program med olika inriktningar. Vanligast är att varje deltagare får en unik kombination för att på bästa sätt kunna hantera sina aktuella utmaningar.


ATT LEDA MIG SJÄLV
– STÄRK DITT PERSONLIGA LEDARSKAP!

Här ingår ökad målfokusering, personlig effektivitet, stärka din förmåga att kommunicera, hantera stress och som en bas för alla dessa delar arbetar vi med en ökad självkännedom.


Att leda andra
– Utöva ett motiverande ledarskap!

Här ingår grundläggande modeller för ledarskap, fördjupad insikt i rollen som ledare, kommunikation för ledare och ett fortsatt arbete med ökad självkännedom. Att leda organisationer
– Led din organisation till framgång!

Här ingår grunder i strategiskt ledarskap och affärsplanering, modeller för styrning och uppföljning av din verksamhet, kommunikation i organisationer och ett fortsatt arbete med ökad självkännedom.