Enneagrammet

– ett verktyg för självkännedom

Enneagrammet är ämnet i podcasten Hälsosnack  avsnitt 137 i december 2019. Mona Brenkle Gejer svarar på frågor. Det blir både en snabb presentation av modellen och exempel kopplade till livsstilsförändringar.

Om du vill få en personlig introduktion till Enneagrammet kan du anlita Protea. Läs mer här om vårt erbjudande.

Om du har ett team som du skulle vilja utveckla är Enneagrammet en bra modell. Deltagarna lär känna sig själva och varandra. Det brukar leda till ökad förståelse och acceptans. Läs mer om vårt erbjudande.

För privatpersoner hänvisar vi till den svenska Enneagramföreningen. Där kan du hitta både coacher och kurser.

Enneagrammet är egentligen inte en modell för att beskriva personligheten, utan den beskriver olika drivkrafter bakom beteenden. Läs mer om Enneagrammet »

Det personliga mötet

I mötet mellan dig och din ledarutvecklare uppstår en djup kontakt baserad på förtroende som öppnar möjligheter för dig att utveckla olika områden av ditt liv. I dialogen skapas insikter som en ensam person inte kan nå. Ledarutvecklaren blir din guide på din resa mot framgång.

Läs mer om våra ledarutvecklare »

Verktyg och metoder vi jobbar med

Mötet mellan dig och din ledarutvecklare fungerar som en arena för utveckling, men du behöver också teorier och verktyg. Protea har ett unikt material som skapar den grund som din utveckling tar avstamp från. Du får kunskap i form av modeller och metoder för att lyfta dig själv, dina medarbetare och din verksamhet till nya nivåer.

Läs mer om våra verktyg »

PROTEA – FILMER

Motiverande ledarskap – vad är det?

På vilket sätt är det annorlunda än annat ledarskap? Mona Brenkle Gejer från Protea Leadership ger en kort introduktion till vad som utmärker det motiverande ledarskapet.

Se filmer

LADDA NER EN AV VÅRA LEDARGUIDER

  • Protea Ledarguide nr 1

    Motiverande ledarskap - i praktiken


  • Protea Whitepaper nr 1

    Enneagrammet - ett hjälpmedel för självförverkligande


Ord från våra deltagare

Några av Våra kunder

5 tips för bättre möten på jobbet!

Möten, möten, möten! Ibland känns det som om man inte hinner jobba för alla möten man ska vara med på. Så många människor sitter så många timmar i möten. Det blir en enorm kostnad. Många möten upplevs som tråkiga och onödiga. Hur kan du se till att dina möten blir bättre möten? Här får du

» Läs hela artikeln på LEDARBLOGGEN