BLI EN BÄTTRE OCH HÅLLBAR LEDARE

 

Vad behöver du för att bli en bättre ledare? Vi på Protea tror att du behöver mer kunskaper, både allmänna kunskaper om ledarskap men framförallt kunskaper om dig själv. Vi är övertygade om att de största utmaningarna i ledarskapet finns inom oss själva. Genom bättre kunskaper om hur du själv reagerar och tänker kan du träna dig till att hantera utmaningar bättre, att få bättre relationer med andra människor och att känna mindre stress och oro. Protea har utvecklat en unik metod för ökad självkännedom som går betydligt djupare än mental träning.

 

Läs mer

Det personliga mötet

I mötet mellan dig och din ledarutvecklare uppstår en djup kontakt baserad på förtroende som öppnar möjligheter för dig att utveckla olika områden av ditt liv. I dialogen skapas insikter som en ensam person inte kan nå. Ledarutvecklaren blir din guide på din resa mot framgång.

Läs mer om våra ledarutvecklare »

Verktyg och metoder vi jobbar med

Mötet mellan dig och din ledarutvecklare fungerar som en arena för utveckling, men du behöver också teorier och verktyg. Protea har ett unikt material som skapar den grund som din utveckling tar avstamp från. Du får kunskap i form av modeller och metoder för att lyfta dig själv, dina medarbetare och din verksamhet till nya nivåer.

Läs mer om våra verktyg »

Ord från våra deltagare

<

”Proteas ledarskapsprogram omfattar alla grundläggande aspekter av ledarskap, hur jag leder mig själv, mitt team och hur vi tillsammans långsiktigt utvecklar versksamheten, med ett agilt förhållningssätt, vilket rimmar väl med vår projektmetodik. Programmet bygger bland annat på en djupare förståelse av min egen grundpersonlighet samt människors olikheter vilket är en nyckel till att leda högpresterande team. Som coach är Mona briljant. Hon har en förmåga att ställa precis rätt frågor som utmanar, men alltid utifrån nyfikenhet och med värme och närvaro. Hon är en god lyssnare och uppfattar lika mycket det som inte sägs med ord.   Är du nyfiken på att utvecklas som ledare och bygga vidare på det som är unikt i ditt ledarskap rekommenderar jag dig att kontakta Mona. Jag kan garantera att du får en djupare förståelse för dig själv som ledare och ser hur du kan implementera det i ditt yrkesliv på ett framgångsrikt sätt.”

Norah Helena Strand

Documentation Manager & Team Leader på Cinnober Financial Technology
 

”Protea erbjuder inte bara mig som ledare och människa ett bra program utan kan också ge min organisation utveckling. Jag kan därför ge mina allra bästa rekommendationer att använda Protea om du vill utvecklas som ledare och människa på ett mycket handgripligt och individanpassat sätt.”
MAGNUS LINDBLOM
Director, SQS Software Quality Systems Sweden AB
      

”Protea Leaderships ledarskapsprogram har gett mig värdefulla insikter och perspektiv på mig egen roll som generalsekreterare för en nystartad och snabbt växande ideell förening. Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning och därmed en form för att tillsammans med mina medarbetare hållbart utveckla verksamheten.”

Emelie Dahlström

Generalsekreterare, Kodcentrum
     

”Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten från företagets huvudägare och att utveckla företaget och mina medarbetare till en ny nivå. Utan ett tätt samarbete med Protea hade det sannolikt inte fungerat.”

Ulrika Lööf

VD Riksmäklaren Uppsala

”En snabbt växande organisation som Navettis ställer kontinuerligt ökade krav på ledarskap. Det årslånga Ledarskapsprogrammet som genomförts tillsammans med Protea har resulterat i att samtliga personer i chefsroll på Navetti känner sig trygga i att effektivt leda organisationen med stöd av en aktuell och individanpassad verktygslåda. Även effektiviteten på ledningsgruppens möten har ökat markant.”

INGEMAR YLIKANGAS

NAVETTI
VP Marketing & Human Resources

”Möjligheten att tillsammans med ledarutvecklaren få möjlighet att resonera och reflektera över både arbetsrelaterade frågor men även personliga utmaningar.”

ELISABETH BESKOW

Swedbank AB
Global Head of Investment Banking Large Corporates & Institutions
     

>

Några av Våra kunder

Får du tillräckligt med återhämtning?

Det är inte stressen som gör dig trött och sliten, kanske utbränd på sikt. Det är bristen på återhämtning. Du behöver återhämtning varje dag.   Våra liv är mer packade med innehåll och förväntningar än någonsin tidigare. Tidigare fanns strukturer i samhället som hjälpte oss att ta det lugnt. Det gick inte att jobba hemifrån.

» Läs hela artikeln på LEDARBLOGGEN