Vanliga frågor


 Fråga: Hur kommer vi igång?

Svar: Du börjar med att boka ett startmöte med ledarutvecklaren. Syftet är både att testa att personkemin fungerar och att tillsammans börja formulera dina viktigaste mål. Du får också en introduktion till arbetssättet. Du får med dig material hem och du kommer också att ha några sprintmål för att komma igång med de första stegen mot att nå dina långsiktiga mål. Vid startmötet bokar ni datum för den första uppföljningen och sedan är du igång!


 Fråga: Hur lång tid tar det att gå ett program?

Svar: Proteas vanligaste program omfattar ett startmöte och tio personliga möten där vi tillsammans tar steg för steg mot att förverkliga dina mål samtidigt som du ökar din självkännedom. Normalt tar det från åtta till tolv månader. Då har vi möten med tre till fyra veckors mellanrum, samt något längre uppehåll för semester och storhelger.


 Fråga: Vad händer om jag inte hunnit arbeta igenom alla mål till ett bokat möte? Är det inte bäst att vi flyttar fram mötet då?

Svar: Din ledarutvecklare är inte en sträng lärare från din skoltid utan din partner i utveckling. När man inte gjort det man åtagit sig finns det alltid en förklaring, människor agerar logiskt, det handlar bara om att förstå logiken. Därför brukar det vara bra att vi ändå träffas som planerat. Då kan vi tillsammans försöka förstå varför motivationen inte räckte hela vägen. Det kan bli ett minst lika givande möte som om du hade varit ”duktig” och gjort allt vi kommit överens om.


 Fråga: Jag har så otroligt mycket att göra, tiden räcker inte till. Är det ändå möjligt att starta ett utvecklingsprogram för mig?

Svar: Det kan låta klyschigt men det är kanske du som kan ha den allra största nyttan av att starta ett program. En kommentar vi ofta hör från våra kunder som kommit igång med ett program är att de frigör mer tid än den tid som de faktiskt lägger ner på att arbeta med programmet. När dina mål blir tydliga blir det enklare att prioritera, att välja bort saker som inte du ska göra eller som helt enkelt inte för dig i riktning mot dina mål. Då får du ut mer resultat av färre timmars arbete.


 Fråga: Jag är på väg att bli utbränd. Ska jag starta nu eller vänta?

Svar: Det beror på av vilken anledning du känner dig utbränd. Är det så att du känner dig otillräcklig inför livets alla krav ska du starta så fort som möjligt. Vi hjälper dig att återfå kontrollen över ditt liv genom något av våra program. Är anledningen av en djupare personlig karaktär föreslår vi att du tar kontakt med en terapeut eller psykolog och startar ditt program senare när det är lämpligt.


 Fråga: Jag behöver strukturera mitt arbetsliv. Kan Proteas ledarutvecklingsprogram passa mig trots att jag inte är chef?

Svar: Grunden för ledarskap är min förmåga att leda mig själv på ett effektivt sätt, att se till att jag använder min begränsade tid till rätt saker. Du kommer att ha stor nytta av Proteas program.


 Fråga Jag är HR-chef i ett tjänsteföretag. Jag upplever att många av våra chefer inte tar ledarskapet på allvar. Hur kan Protea hjälpa mig som HR-chef?

Svar: Du kan använda Protea som din förlängda arm i organisationen. Vi har avstämningsmöten med jämna mellanrum och planera var insatser behövs samt koordinera initiativ som du driver med inriktning och omfattning av Proteas arbete.


 Fråga: Jag har förstått att ni arbetar med individuella program. Om vi är flera deltagare från vårt företag samtidigt, skulle det då inte vara bra att även träffas i grupp?

Svar: Du har helt rätt. Vi arbetar ofta med en kombination av individuella program och workshopar för grupper. Det gör att deltagarna bidrar till varandras utveckling på ett positivt sätt och vi kan också arbeta med teamutveckling.


 Fråga: Jag är styrelseordförande i ett relativt litet bolag. Jag hör att ledningsgruppen inte riktigt lyckas få till sitt samarbete, vilket gör att utvecklingen för förtaget bromsas. Kan Protea hjälpa till att få ledningsgruppen att arbeta effektivare?

Svar: Visst kan vi hjälpa till med att få ledningsgruppen effektivare. Ofta arbetar vi med individuella program för varje person i ledningen, för att jobba med personliga utmaningar. Vi genomför samtidigt en serie workshopar för att öka kunskap om faktorer som underlättar ett effektivt samarbete. Vi tränar praktiskt på effektiv kommunikation samt arbetar med att ena gruppen kring viktiga verksamhetsmål. Kontakta oss för att få ett förslag.


 Fråga: Vårt företag har ett eget ledarskapsprogram. Det blir konstigt med Proteas material blandat med vårt eget. Hur kan vi lösa det?

Svar: Protea kan ta fram ett företagsspecifikt material för er räkning. Kontakta oss för att få en offert.


 Fråga: Jag tror inte att jag vill ha samma ledarutvecklare som mina kollegor, jag är rädd att ledarutvecklaren ska blanda ihop och berätta saker om mig som jag inte vill att mina kollegor ska få reda på. Hur brukar ni lösa det?

Svar: En förutsättning för att arbeta som ledarutvecklare är att ha en mycket hög integritet, det kan du som kund kräva och det kommer du också att få. Du behöver alltså inte vara orolig för att ledarutvecklaren ska ”läcka” information till dina kollegor. Men om det är väldigt viktigt för dig, så hjälper vi dig att hitta en egen ledarutvecklare.