Kort program 3 möten


Ge dig själv extra energi och fokus i din utveckling, både som ledare och människa!  Protea erbjuder nu paket med tre coachande samtal. Man kan komma väldigt långt på kort tid. 


detta ingår

Vi har tre möten (på Zoom/Teams/telefon på 45 minuter) där vi utgår från dina utmaningar.

  • Vi sätter och följer upp dina mål.
  • Bollplank för aktuella utmaningar.
  • Typning baserat på Enneagrammet, om du vill. Det kan ge dig intressant insikt om både styrkor och svagheter.

Boka möte med Mona

Vi arbetar med Proteas programdelar (över 20 olika teorihäften på vardera 24–40 sidor) och faktablad. Vilket material som ska ingå i ditt program väljer vi ut tillsammans baserat på dina mål och behov.

Tillsammans formulerar vi tydliga konkreta aktiviteter som för dig närmare dina mål som vi sedan följer upp på nästa möte. Då kommer du sätta nya mål enligt agil personlighetsutveckling.

utveckling på distans

Var i världen du än finns kan vi genomföra ett program. Kanske har du en aktuell fråga eller utmaning du vill diskutera med en person som inte på något sätt är kopplad till jobbet och som bara finns där för att hjälpa dig i din utveckling? Kanske är problemet att du inte vet vad du vill? Då använder vi mötena för att komma fram till vad du vill. Vi har lång erfarenhet både från att vi själva arbetat som chefer och från att coacha och utveckla flera hundra personer i svenska företag. Man kan säga att vi är experter på att snabbt hitta de områden som är viktiga. Det gör vi genom samtal där vi ställer frågor och lyssnar på dig. Det är du som sätter målen och som genomför steg till förändring. Vi finns med som vägvisare, bollplank och inspiratörer.

Ord om oss

Feedback från en av våra kunder för detta erbjudande.

” Ett jättebra sätt att med en liten insats förbättra mitt ledarskap. Jag uppskattade också möjligheten att öka min förståelse av mig själv genom Enneagrammet. Det har både hjälpt mig att förstå mig själv bättre och det har underlättat i mina relationer.”