Utveckla teamet


Effektiva team är mycket mer kreativa än ett genomsnittligt team, säger forskningen. Hur bygger man ett effektivt team? Det är viktigt att personerna som ingår i teamet är olika. Då blir summan av helheten större än summan av de ingående delarna. Men det kan också bidra till problem.


Olika personer kommer helt säkert att kunna hitta en massa saker som man retar sig på hos kollegorna. Slutsatsen blir att alla i teamet behöver ha en hyggligt bra förmåga att kommunicera och hantera konflikter. Att ha god självkännedom underlättar samarbete. Det ger också en grund för att förstå och acceptera andra människor.

Vi har gärna med en modell som hjälper oss att förstå och förklara skillnader mellan människor. Enneagrammet beskriver nio olika drivkrafter som gör oss olika. Vi har märkt att personer som blivit introducerade till Enneagrammet visar större acceptans för olikheter hos andra och även större acceptans för sig själv och sina brister. Det bidrar också till bättre kommunikation genom att man inser att man måste lägga fram saker lite olika beroende vilken person du pratar med. Samtalsteknik är en annan viktig pusselbit som är viktig att öva.

Vi kan ta fram ett förslag anpassat till ditt företag där vi blandar workshop med personliga möten. Läs mer om hur vi arbetar med företagsanpassade utbildning här.

Kontakta oss genom formuläret nedan.