Hantering av personuppgifter


För alla nuvarande och tidigare kunder lagrar Protea två typer av personuppgifter: kontaktuppgifter och personlig information.

Kontaktuppgifterna innehåller normal kontaktinformation som namn, befattning, mejladress, telefonnummer, företag, och företagsadress. Kontaktuppgifterna är tillgängliga för alla som arbetar på Protea.

Personlig information består av anteckningar från möten mellan kund och ledarutvecklare och mejl med personligt innehåll. Protea håller hårt på den personliga integriteten så därför är dessa uppgifter bara tillgängliga för aktuell ledarutvecklare. Inga andra på Protea kan komma åt denna information.

Lagringen sker på godkända servrar. Protea lämnar inga personuppgifter vidare till andra företag.

Om du är eller varit kund hos oss kan du begära att få ta del av den information vi har om dig. Vi skickar dig den begärda informationen efter en legitimationskontroll.

Du kan också begära att alla anteckningar om dig av personlig karaktär ska raderas. Vi skickar dig ett intyg på att all personlig informationen är raderad efter en legitimationskontroll.

I båda fallen ta kontakt med din ledarutvecklare eller skicka oss ett mejl till protea@protea.se .