Är du äkta eller fejk?

För att du ska lyckas som ledare är det viktigt att andra upplever dig som genuin och äkta. Det är naturligt för vi människor vill veta vad vi har andra människor och speciellt de som påverkar oss mest. Om vi upplever att någon är ”fejk” blir vi på vår vakt och känner osäkerhet vilket kan leda till energiläckage. Är någon fejk minskar dessutom vårt förtroende och vår lojalitet för den personen. Vad är det som gör att vissa känns mer äkta än andra?

 

Faktorer för att vara äkta

Äkta eller ärlig eller öppen eller trovärdig eller autentisk. Det finns många ord för ungefär samma sak. För att upplevas som autentisk behöver du:

  1. Ha tydliga och medvetna värderingar som du följer på ett konsekvent sätt, även i tuffa situationer.
  2. Ha en ”inre kompass” som vägleder dig i nya situationer.
  3. Ha hög integritet och professionalism i ditt sätt att vara.
  4. Vara öppen med dig själv, speciellt om dina styrkor och svagheter.
  5. Vara trovärdig i det du säger och gör.
  6. Vara konsekvent och förutsägbar.
  7. Vara pålitlig dvs. att du levererar det du har sagt att du ska göra.
  8. Ha en äkta och tydlig självbild.

Självbilden

Punkt 8 är en mycket viktig punkt, kanske den viktigaste. Om din självbild avviker från den du faktiskt är blir det jobbigt för andra att möta dig. De upplever en mix av ditt sanna jag och din självbild.

Det blir ett rörigt intryck hos var och en och dessutom olika sinsemellan. Det är lätt att det smyger sig in önsketänkande om dig själv som ledare i självbilden. Fundera på om du har något sådant. Det är bara skadligt, andra går i alla fall inte på det och din autenticitet blir lägre. Ett vanligt exempel är ledaren som tror sig vara bra på att förstå andra men som egentligen bara förstår de med samma personlighetstyp. Det blir konstigt för alla andra med en ledare som agerar som om han/hon förstår men inte gör det i verkligheten.

 

Förebild som ledare

En fördel med att vara autentisk hänger ihop med din viktiga uppgift som förebild för de du leder. Är du autentisk är du också tydligare och mer begriplig. Dina medarbetare kan påtagligt känna din närvaro även om du inte fysiskt är där. De vet också att du är likadan oberoende av situationen. En ledare som är oförutsägbar kan ställa till med mycket skada. Om samtalet vid fikaautomaten handlar om ”Hur är hon/han idag?” är det inte bra.

Autenticitet och mognad

Autenticitet och mognad går hand i hand. En person som mognar släpper mer och mer av sin fasad och blir därigenom mer autentisk. Mognad innebär också tydligare värderingar, större öppenhet, en bättre ”inre kompass” och många andra positiva ledaregenskaper.

 

En spännande bok om #mogetledarskap

Om några veckor ger Protea ut en bok med titeln ”Moget ledarskap” som beskriver den personliga mognadens betydelse för ledarskapet och hur du kan utveckla din personliga mognad och din autenticitet. Mer information om boken hittar du här.

 

Boken kommer att lanseras genom ett webinarium på LinkedIn torsdagen den 30 november, klockan 8-9. Missa inte det!

Du kan anmäla dig här.

 

#mogetledarskap, #personligutveckling, #självmedvetande

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.