Olika typer av uppdrag och kunder


Våra kunder har som gemensam nämnare att de står inför nya utmaningar och är fast beslutna att nå sina mål. Dessutom är de modiga och beredda att se på sig själva på ett nytt sätt och pröva nya sätt att lösa problem. Här nedan följer en lista på olika uppdrag som vi arbetar med.

Ny som chef

Att släppa en gammal identitet att vara en av de bästa i sitt område och istället hitta glädjen i att lyfta fram andra, att gå från att ofta få positiv feedback för sina prestationer till att sällan få höra hur andra uppfattar mitt arbete och att sträva mot mål som är mer abstrakta och har längre tidshorisont än tidigare. Att hitta en ny roll i relation till mina tidigare kollegor. Att lära mig balansera fler arbetsuppgifter där vissa är operativa och andra är strategiska. Att förhålla mig till en att-göra-lista som aldrig tar slut.


Ny som chef över chefer

Att leda andra chefer är annorlunda än att leda medarbetare. Vilka krav kan jag ställa? Hur ska jag styra och följa upp? Hur delegerar jag effektivt? Lära mig acceptera att allt inte blir gjort på mitt sätt. Lära mig styra min kalender som är på väg att fyllas med en massa interna möten.


Ny i VD-rollen

Vad ingår i rollen som VD? Vilket stöd kan jag förvänta av styrelsen? Hur ska jag hantera förväntningar på min tillgänglighet? Hur ska jag fördela min tid mellan olika verksamheter och ansvar? Hur skapar jag en effektiv ledningsgrupp?


VD som behöver ett bollplank

Som VD har man ibland ingen naturlig person att bolla idéer med kring hur jag ska utveckla verksamheten, hur jag ska utveckla ledningsgruppen och enskilda individer? Det är värdefullt att få nya perspektiv på verksamheten. Frågor kring balansen mellan arbete och fritid är ofta aktuella.


Stressad ”duktig flicka”

Tydliggöra och avgränsa det som är mitt ansvarsområde, ökad medvetenhet om inre krav, konkreta metoder för att prioritera och för att varva ner.


Prokrastineraren

Identifiera områden som jag tenderar att skjuta upp. Ökad medvetenhet om mitt beteende och mina triggers. Konkreta strategier för att skapa handling. Prova olika verktyg som tidplanering i kalendern och visualisering. Hantera den inre kritikern. Hitta min stolthet och känslan av att vara nöjd.


Perfektionisten

Ökad medvetenhet om mina reaktioner. Lära sig se skillnad på god kvalitet och överarbetade uppgifter. Hitta sätt att ta hjälp av omgivningen. Utmana mig själv för att utvidga bekvämlighetszonen.


Teamledare

Balansera i en roll där jag har vissa ledaruppgifter men inte alla befogenheter. Lära mig att prioritera min tid så att jag både sköter mina löpande uppgifter och samtidigt hinner med ledarrollen. Hur kan jag stärka samarbetet i mitt team? Vad är viktigast för att öka teamets effektivitet?


Konsultchef

Ofta ska en konsultchef balansera flera olika roller; kanske egna uppdrag, sälja in nya uppdrag, följa upp pågående uppdrag, rekrytering, karriärcoacha konsulterna i gruppen. Hur blir jag effektiv med min tid? Hur lyckas jag bättre som säljare?


Senior konsult som förväntas sälja in uppdrag

En senior konsult förväntas ofta bidra till företaget med mer än väl genomförda uppdrag. Kanske genom att sprida kompetens till yngre kollegor, vara mentor för nyanställda, och genom att dra in uppdrag både till mig själv och till några fler kollegor. Hur ska jag tänka för att skapa merförsäljning? Hur ska jag genomföra säljaktiviteter för att dra in nya kunder med nya uppdrag?


Starta eget

När man startar eget ska man göra allt själv (eller nästan allt). Hur får jag tiden att räcka? Hur kan jag känna mig nöjd? Hur ska jag prioritera min tid så att jag orkar arbeta med säljaktiviteter oavsett hur mycket uppdrag/arbete jag har just nu? Formulera vision, affärsidé, affärsplan med mera så du vet vad du ska göra.


Mogna i din yrkesroll

Du har lång erfarenhet i din yrkesroll och du har redan gått alla relevanta kurser inom ditt ämnesområde men du vill fortfarande känna att du utvecklas. Var finns mina utmaningar? Med Proteas program får du hjälp att utforska dig själv, identifiera vad som håller dig tillbaka och stöd i att gå förbi dessa hinder, vilket innebär att du får fram mer av dina inneboende talanger, förmågor och egenskaper. Vi hjälper dig att identifiera mål och uppnå dem.


Säljaren som blir bättre på kommunikation

Du har erfarenhet av att sälja och har gått ett antal säljutbildningar. Du vill finslipa din förmåga att använda kommunikation i mötet med dina kunder för att bli ännu proffsigare som säljare, för att dina kunder ska bli ännu mer nöjda.


Entreprenören som behöver bli en motiverande ledare

Många entreprenörer har ett enormt driv och stor arbetskapacitet. Det är fantastiska egenskaper när man bygger ett företag från grunden, men ibland är entreprenören otålig när en medarbetare talar och tänker långsamt, vissa fastnar i att göra allt själv, då vet jag att det blir bra gjort. Vi hjälper dig att ringa in områden för utveckling och definiera steg för steg hur du växer och mognar i din ledarroll så att du kan bygga för framtiden.


Ledningsgrupp

Hur ska vi arbeta i ledningsgruppen? Hur definierar vi roller? Hur ska vi fatta beslut? Hur kan vi bli bättre på att lyssna och respektera varandra? Hur ska vi driva ett strategiskt arbete samtidigt som vi tyngs av dagliga bekymmer? Kanske är vi geografiskt utspridda, hur hanterar vi det i vardagen? Vi föreslår ofta en kombination av individuella program och workshopar för att utveckla ledningsgrupper.