Affärsmässighet för konsulter – en utbildning från Protea Leadership


I ett konsultföretag är det värdefullt om konsulterna på olika sätt kan bidra till att hitta nya uppdrag. Det kan handla om utökat uppdrag för sig själv, uppdrag till några kollegor eller att lägga en del av sin arbetstid på att hitta nya kunder. Men många människor har en negativ bild av vad försäljare är och vill då inte se sig som en sådan. I denna utbildning ger vi konsulterna enkla verktyg för att hantera kundkontakter professionellt och tar också en diskussion om vad affärsmannaskap egentligen är. 


affärsmannaskap-kommunikation-protea-leadership-ledarskap-motivation

Detta är en utbildning vi genomför som en företagsintern utbildning hos våra kunder. Du kan läsa mer kring hur vi arbetar med företagsinterna utbildningar här. Det är viktigt för oss att utbildningen speglar företagskulturen och vi anpassar därför vårt material efter dina önskemål.

Om du vill veta mer om hur Protea Leadership skulle kunna bli en partner till ditt företag för att skapa företagsinterna utbildningar inom affärsmannaskap och ledarskap, fyll i formuläret nedan. Då kommer vi kontakta dig inom kort och svara på dina frågor.