Kategori: Strategi


5 punkter för att få dina medarbetare att gilla förändring

Förändring är en del av arbetslivets vardag. Det kan handla om att byta affärssystem, ändra organisationen, slå ihop två företag, satsa på en ny tillväxtstrategi och mycket annat. Den direkta reaktionen på förändring är ofta ”Nej!” men om du som ledare agerar genomtänkt kan du vända reaktionen hos medarbetarna och få dem att gilla förändring. 

Läs mer...

Mediterande chefer är mer strategiska

Chefer som mediterar stärker sin förmåga att tänka strategiskt och de blir också bättre på att genomföra det de föresatt sig. Relationer till medarbetare förbättras och förmågan att ta in flera perspektiv i beslut stärks. Detta är mycket viktiga förmågor för en ledare. Forskning visar att de går att stärka genom träning i meditation. Lasse Lychnell,

Läs mer...

Strategi och den mänskliga faktorn

En genomarbetad strategiplan förankrad i god insikt om marknaden och som ger företaget en unik position skapar möjligheter för framgång. Men bara planen räcker inte. Det finns många fallgropar när man implementerar en strategi och de flesta handlar om den mänskliga faktorn.  Många företag kommer inte ens så långt att de formulerar en strategi för

Läs mer...