Mediterande chefer är mer strategiska

Chefer som mediterar stärker sin förmåga att tänka strategiskt och de blir också bättre på att genomföra det de föresatt sig. Relationer till medarbetare förbättras och förmågan att ta in flera perspektiv i beslut stärks. Detta är mycket viktiga förmågor för en ledare. Forskning visar att de går att stärka genom träning i meditation.

foto vatten spegling beskuren


Lasse Lychnell, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, presenterade i somras resultatet av sin forskning där han följt sju ledare under två år. Resultaten var mycket positiva. Han visade att med rätt inställning kan du använda ditt dagliga arbete för att utvecklas och mogna som människa.

Vad menas med meditation? Man kan dels meditera som en aktivitet man sätter av tid för. Det kan vi kalla formell meditation. Det kan vara att följa andetagen under några minuter eller längre. Ett annat sätt är att tillämpa ett meditativt förhållningssätt mitt i dina dagliga aktiviteter, informell meditation. På Protea brukar vi rekommendera att du kombinerar båda formerna för då får du den bästa effekten. Meditation ingår som en del i våra ledarutvecklingsprogram. Vi hjälper dig att använda dagliga utmaningar för att utvecklas som ledare, både att träna olika ledarskapsförmågor (leda möten effektivt, delegera, genomföra svåra samtal mm.) och för att mogna som människa.

”Mindfulness (*) är gymnastik för hjärnan och minst lika viktigt som att hålla sig i fysisk form för att kunna prestera som ledare och skapa dynamiska kunskapsflöden i ett företag”, säger Ingrid Engström, mångårig mindfulnessutövare och VD för IFL samt styrelseledamot i flera andra bolag i en intervju.

Precis som Lasse Lychnell har vi kunnat se att våra kunder uppnår stora fördelar med denna träning. Det kan handla om att bli bättre på att förstå hur andra personer tänker, att hantera sin egen stress och irritation inför vanliga situationer på jobbet, att bli en bättre lyssnare som i sin tur för med sig bättre relationer och bättre resultat. Träningen stärker också förmågan att stanna upp och tänka till, vilket i praktiken ofta innebär att jag agerar mer långsiktigt och strategiskt.

På Protea brukar vi säga att du stärker din självkännedom med meditativa övningar, du får en mer korrekt bild av dina automatiska reaktioner och dina antaganden om dig själv, andra människor och världen.

Vi berättar gärna mer om våra unika ledarprogram där vi kombinerar flera olika komponenter som kunskaper och verktyg inom ledarskap, teamutveckling och strategi med träning i meditation och en personlig relation med din ledarutvecklare. Resultatet är många nöjda kunder. Vill du också prova? Kontakta oss.

(*) Mindfulness är ett sätt att meditera. Det finns andra sätt också.

Här kan du läsa hela forskningsrapporten When work becomes meditation.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback