Hur vi arbetar med ledarutveckling


 

Proteas metod för att skapa utveckling bygger på principen att ”det man tränar på, blir man bra på”. Alltså handlar det om att definiera vad som är relevant att träna, hur träningen ska gå till och när den ska genomföras. 

Vi använder tre källor till insikt och inlärning:

  • Materialet, läs och lyssna på programdelar inriktade på olika områden som tillsammans skapar en bred bas för ett gott ledarskap. Du arbetar också med frågor och övningar som hjälper dig att koppla det du läst till din egen vardag. Materialet garanterar också en hög kunskapsnivå i ditt program.
  • Verkligheten är den bästa källan till insikt, du tränar med konkreta mål i din vardag, både på jobbet och privat.
  • Ledarutvecklaren, som du har personliga möten med. I dialog med en person med ett utifrånperspektiv får du distans till dina egna tankar, du ser utmaningar i ett nytt perspektiv och kan då se nya lösningar. Ledarutvecklaren lyssnar och ger bekräftelse, utmanar där det behövs och driver din utvecklingsprocess framåt genom att se till att du sätter mål som leder framåt. I många fall tar vi också rollen som mentor och bollplank.

 

Detta är en stark kombination som visat sig ge mycket goda resultat. Läs mer om vad våra kunder säger om sina erfarenheter av att arbeta med Proteas metod.

Hur går det till att arbeta med Protea i ett individuellt program?

  • Du träffar din ledarutvecklare och sätter övergripande mål för hela programmet.
  • Vi kommer att träffas tio gånger. Varje möte tar ungefär en timme.
  • Möten genomförs digitalt eller vid ett personligt möte på en plats vi kommer överens om *).
  • Du sätter sprintmål mellan varje möte som du arbetar med under tre till fyra veckor fram till nästa möte.
  • Du arbetar också med en programdel, att läsa, lyssna och arbeta med frågor och övningar.
  • Vid mötena finns också möjlighet att diskutera aktuella frågor och utmaningar, kanske en besvärlig situation med en medarbetare, en kund eller ett kritisk beslut du behöver fatta.

Det gör att du har konkret nytta av varje möte samtidigt som du bygger kompetens och erfarenhet som lyfter dig till en ny nivå i ledarskap.

Vi arbetar också med grupper i workshopar där vi tränar nya färdigheter i rollspel, delar erfarenheter och arbetar med case. Vi kombinerar teorigenomgångar med arbete där varje deltagare är aktiv och delaktig. Även workshopar och utbildningar genomför vi såväl digitalt som i konferensrum *).

Ibland blir vi också anlitade som föredragshållare inom våra specialistområden. Även våra föredrag bygger på aktivt deltagande för att skapa bestående resultat.

*) Beroende på läget i pandemin.