Vill du uppnå dramatisk skillnad som ledare?

Vad krävs för att bli en mycket bättre ledare? Kanske inte så stora förändringar som man kan tro. Vår erfarenhet är att små justeringar kan skapa dramatisk skillnad. Det handlar om självkännedom, attitydförändring och nyanser i din kommunikation.

tankfartyg-andra-kurs-dramatisk-skillnad-ledarskap-ledare-ledarroll-protea-leadership

Har du en irriterande kollega?

Många gånger är det svåraste med jobbet att komma överens med vissa av kollegorna. Tänk om vi kunde samarbeta lite bättre, då skulle vi hinna mer, leverera i tid, nå fler mål, trivas bättre på jobbet. Kanske har du också en kollega som är svår att förstå sig på? Som säger och gör underliga saker, som retar upp dig. När du vet att ni ska vara med på samma möte känner du dig spänd redan timmen innan. Efter mötet känner du dig urlakad. Personen verkar vara en energitjuv!

Vi möter ofta liknande situationer som ledarutvecklare. Då blir vårt uppdrag att stödja kunden att hitta en väg ut ur irritation och mot ökad förståelse och acceptans. Hur går det till?

Var inte orolig, du behöver inte göra om dig själv i grunden eller kompromissa med dina grundläggande värderingar. Det handlar om tre viktiga områden:

  1. självkännedom
  2. attityd
  3. nyanser i din kommunikation

Självkännedom

De flesta kan beskriva sina styrkor och några svagheter. Men självkännedom går djupare än så. Det handlar om att förstå varför jag reagerar som jag gör. Dessutom är det ett sätt att flytta fokus från den andra, kollegan som är problemet, tillbaka till mig själv. Det är en klassisk sanning att du kan inte ändra på andra, bara på dig själv. Alla har hört det, men inte alla har förstått vad det betyder. Det betyder att du alltid ska börja med att fundera över hur du påverkar situationen och vilka alternativ du har för att ändra läget. När vi arbetar med ledarutveckling är självkännedom en mycket viktig komponent som ingår i alla program. Vi har flera olika verktyg för att hjälpa dig att se och förstå dig själv bättre. Självkännedom gör dig mer ödmjuk och det ger fördelar såväl på jobbet som i privatlivet.

Attityd

Attityd handlar om hur du tänker om andra och om olika situationer. Om du går till mötet med den irriterande kollegan och redan har haft huvudet fullt med tankar om hur jobbiga den här personen är, hur kommer det påverka ert samspel tror du? Inte till det positiva. Då är det tur att du kan bestämma dig för att ändra din attityd. En bra grund för det är att försöka förstå den andra personen bättre. Dessutom är det värdefullt att bli medveten om de tolkningar du gjort om kollegans avsikter. Det finns ingenting som säger att det stämmer med verkligheten. För att kunna mötas behöver du släppa dina förutfattade meningar och bestämda uppfattningar.  När du kan se klart bortom dina tolkningar kommer ditt samspel med andra bli dramatiskt mycket enklare och smidigare.

Smidig kommunikation

Brukar din kollega missuppfatta allt du säger? Vems fel är det i så fall? Alla människor har som olika filter som vi tolkar världen genom. Dessutom lägger vi vikt vid olika saker och uppfattar en viss situation på olika sätt. Genom att verkligen försöka förstå andra människor och försöka se världen ur deras synvinkel kan vi förutse en del möjliga missuppfattningar och välja att ändra hur vi kommunicerar. Ofta räcker det att ändra några små detaljer och det kommer att göra stor skillnad. Under ledarutvecklarens ledning genomför du små tester av något annorlunda kommunikation och noterar vilka förändringar det leder till. De kommer vara större än du hade förväntat dig. Protea har enkla och praktiska verktyg som gör förändringen lätt att ta till sig. Vi finns med för att hjälpa dig att lyckas.

Att ändra kursen på en tanker

Arbetslivet är som att köra ett tankerfartyg över ett stort hav. Genom en liten kursändring kommer båten till en annan hamn. Våra kunder är redan framgångsrika och kompetenta och efter ett ledarprogram där vi gjort några små ändringar blir de ännu bättre. Vill du veta mer om vad vi skulle kunna hjälpa dig med? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Fler artiklar

Läs gärna några av de andra artiklarna på bloggen för att få mer förståelse om vad vi jobbar med i ett ledarutvecklingsprogram. Harvard Business Review hade i mars 2023 en artikel om vad som gör att ledarutvecklingsprogram lyckas. De lyfter fram vikten av självkännedom, att skapa förändringar som finns kvar över tid, undanröja psykologiska hinder till förändring och slutligen vikten av att få reflektera över sig själv. Allt detta får du i Proteas ledarprogram. Läs mer om våra individuellt program på vår hemsida.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.