Våra ledarutvecklare


 

Mona Brenkle Gejer

mona_brenkle_gejer_protea_ledarutveckling

Mona utmanar dig med värme och fokus och släpper inte taget om din personliga utveckling förrän du själv vet att du genomfört stora steg på din väg mot förändring.

Hon lyfter dig och utmanar dig med inlevelse och engagemang. Hennes nyfikenhet på dina framsteg gör att du frigör din egen envishet och kan upptäcka helhetsbilden i din utveckling. Mona är civilingenjör, yoga- och meditationslärare med erfarenhet som chef inom stora och medelstora företag. Hon är själv i ständig utveckling genom livets upp- och nedgångar och bygger vidare på sin professionalitet för att möta dig som kund.

 

Mejla Mona Mona på LinkedIn

 

 


 

Erik Waesterberg

Erik möter dig med ett positivt, öppet sinne och ger dig verktyg att analysera din utvecklingspotential. Med engagemang och humor får du utmanande och kloka infallsvinkar som leder dig framåt. Hans intresse av dig både som människa och i din profession ger dig handlingskraft i ditt ledarskap.

Erik är civilingenjör och har tjugo års ledarerfarenhet som VD, marknadschef och konsultchef. Hans livserfarenheter som ledare och pappa leder till ständig utveckling och närvaro i mötet med dig som kund.

 

Mejla Erik

Erik på LinkedIn

 

 


 

Carin Eriksson

Carin kommer att bidra till din personliga utveckling. Hon hjälper dig att kliva ur din bekvämlighetszon och stödjer dig att driva din utveckling framåt. Carin är analytisk och strukturerad och med hennes erfarenhet, klokhet och inlevelseförmåga kommer ni tillsammans att se nya perspektiv.

Carin är civilingenjör med många års erfarenhet som chef i stora svenska och internationella företag. Genom sin lyhördhet och sina insikter om människor och organisationer kan Carin bli din accelerator, både för yrkesmässiga och personliga framsteg.

 

Mejla Carin Carin på LinkedIn