Ledarutveckling inifrån


 

skraddarsytt_ledarutvecklingsprogram_proteaEfter att ha jobbat många år med ledarutveckling tror vi oss veta att det viktigaste området för att bli en bättre ledare handlar om förhållandet till sig själv och där går vi djupare än andra. 

Det vi vill uppnå i våra program är en större distans till egna tankar, reaktioner och beteenden. Med mer distans är det lättare att stå emot exempelvis negativa tankar, fördomar, oro, stress och misstolkningar av vad som sker runt omkring.  Det är tufft att vara ledare och då gäller det att hitta ett sätt att vara det som är hållbart.

Hur jobbar vi för att åstadkomma detta? Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt. Teorierna bygger på kända vetenskapliga rön om hur vårt tänkande fungerar, hur vi blir betingade, hur vi skaffar oss vanor och tankemönster, om personlighetstyper etc. Den praktiska träningen går ut på att ständigt studera sig själv för att lära känna sina tankar och beteenden och med den kunskapen som grund träna in de förändringar man önskar med ledarutvecklaren som guide. För att skärpa förmågan att se sig själv utifrån tränar vi också upp förmågan att fokusera och att vara medvetet närvarande.

Ledarutveckling är förstås inte bara självkännedom utan mycket mer än så. Protea arbetar med ledarutveckling på tre nivåer:

  • Att leda sig själv – personligt ledarskap
  • Att leda andra – motiverande ledarskap
  • Att leda företag- strategiskt ledarskap

För varje nivå har vi ett omfattande teoretiskt material som ger de baskunskaper som behövs. Materialet är modulärt uppbyggt och vi anpassar programinnehållet efter dina behov och önskemål. Du kan läsa mer om vårt material

Teorier är bara en början. För att skapa ett bestående resultat behövs träning. Det gör vi genom att coacha dig genom ett träningsprogram. Ett vanligt Proteaprogram tar ungefär ett år och på den tiden hinner du få dina nya kunskaper och vanor på plats så att det känns naturligt för dig. Läs mer om hur vi jobbar praktiskt här.

Var och en som jobbar på Protea har mer än 20 års ledarerfarenhet och vi kan ofta bidra som rådgivare och mentorer som en extra bonus.

Genom att kombinera teoretisk utbildning med coachledd träning och mentorskap ger vi dig maximal nytta av ditt program. Vårt sätt att arbeta är dessutom mycket tidseffektivt för vi kommer till din arbetsplats på tider som passar dig eller genomför möten digitalt *). Det innebär att vi nu kan arbeta med kunder oavsett var i Sverige du finns. De digitala mötena har visat sig fungera lika bra som fysiska möten.

 

*) Beroende på pandemiläget.

 

Kontakta Protea

 

 

 

 

SaveSave

SaveSave