Vårt eget material


Proteas teorihäften är moderna och framtagna specifikt för de utmaningar som ledare möter idag och i framtiden. Materialet innehåller ett koncentrat av modeller och teorier som vi vet verkligen fungerar i det dagliga livet som ledare. Dessutom är de lättlästa och har ett tilltalande format. Häftena är utvecklade av Proteas grundare, Mona Brenkle Gejer och Erik Waesterberg.

 

Syftet med Proteas teorihäften är att förstärka effekterna av den praktiska träningen och att garantera en god teoretisk grund inom ledarskapsområdet. Läs mer om de teorier vi bygger på här. Varje häfte innehåller en teoridel, i många fall med separata avsnitt för familj och arbetsliv. Dessutom finns övningar och frågor för att knyta innehållet till din egen situation. Texten finns också inläst som ett podcastavsnitt för att du enkelt ska kunna ta till dig innehållet genom att lyssna på väg till eller från jobbet eller vid annat lämpligt tillfälle.

Vår unika metod för ökad självkännedom och utveckling av kunskap inom ledarskap är väl sammanvävda i hela materialet, vilket ger en ny synvinkel på kända metoder.

Våra kunder är både erfarna och nya ledare och återfinns i företag och organisationer av olika storlekar och branscher. Den gemensamma nämnaren är viljan att utvecklas och utmana sig själv. För att kunna möta behovet hos varje individ och varje organisation är materialet uppbyggt i moduler som täcker in olika delområden för ledarskap. Modulerna är indelade i tre nivåer; att leda mig själv, att leda andra och att leda organisationer. Varje modul kan innehålla flera programdelar/teorihäften, se bild.

Våra programmoduler

 

 

Vi tar fram program med olika inriktningar. Varje deltagare får ett program med en unik kombination av ämnesområden för att på bästa sätt kunna hantera sina aktuella utmaningar.


ATT LEDA MIG SJÄLV
– STÄRK DITT PERSONLIGA LEDARSKAP!

Här ingår ökad målfokusering, personlig effektivitet, stärka din förmåga att kommunicera, hantera stress och som en bas för alla dessa delar arbetar vi med en ökad självkännedom.


Att leda andra
– Utöva ett motiverande ledarskap!

Här ingår grundläggande modeller för ledarskap, fördjupad insikt i rollen som ledare, kommunikation för ledare och ett fortsatt arbete med ökad självkännedom. Att leda organisationer
– Led din organisation till framgång!

Här ingår grunder i strategiskt ledarskap och affärsplanering, modeller för styrning och uppföljning av din verksamhet, kommunikation i organisationer och ett fortsatt arbete med ökad självkännedom.


Proteas eget material är levande genom att det vidareutvecklas löpande baserat på nya erfarenheter från verkligheten (de facto forskning), nya forskningsresultat (akademisk forskning) och nya behov. Kriteriet för att ta in nya modeller och metoder är att de funkar i verkligheten.

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave