Teorier vi bygger programmen på


Vi har utgått från en rad olika teorier, eftersom programmen spänner över många olika områden för att ge ett helhetsperspektiv på ledarskap.

  • Klassiskt västerländskt effektivitetstänkande och ledarskapsteorier med en tydlig förankring i svenskt ledarskap. Situationsanpassat ledarskap (Hershey, Blanchard), effektiva team (Wheelan), kommunikation i team (Pentland), Getting things done (Allen), Adizes personlighetsmodell och många fler.
  • Strategisk utveckling av Porter, Trout, Ries, Kim, Mauborgne, Nordström, förändringsledning av Kotter, White med flera.
  • Välkända psykologiska modeller som transaktionsanalys (Berne), Maslows och Herzbergs motivationsteorier, teorier kring stress av Sapolsky, Antonovsky och Csíkszentmihály. Kommunikationsteorier.
  • Utveckling och mognad, Ego-teori av Cook-Greuter, organisationsutveckling av Barret.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT av Hayes) – byta vanor, förhållningssätt till tankar.
  • Mindfulness och yoga för övningar som tränar avslappning, närvaro och fokus samt förmåga till acceptans.

Dessutom följer vi med i aktuell forskning inom ledarskap, både i Sverige och i USA och övriga världen. Det som är viktigast för oss har varit att välja ut modeller och metoder som faktiskt fungerar i praktiken mitt i flödet av dagliga händelser för våra kunder, som är beprövade och lätta att ta till sig.