Teorier vi bygger programmen på


Vi har utgått från en rad olika teorier, eftersom programmen spänner över många olika områden för att ge ett helhetsperspektiv på ledarskap.

  • Klassiskt västerländskt effektivitetstänkande och ledarskapsteorier med en tydlig förankring i svenskt ledarskap. Situationsanpassat ledarskap (Hershey, Blanchard), effektiva team (Wheelan), kommunikation i team (Pentland), Getting things done (Allen), Adizes personlighetsmodell och många fler.
  • Strategisk utveckling av Porter, Trout, Ries, Kim, Mauborgne, Nordström, förändringsledning av Kotter, White med flera.
  • Välkända psykologiska modeller som transaktionsanalys (Berne), Självbestämmandeteorin (Self Determination Theory, SDT) av Edward L. Deci och Richard M. Ryan, Maslows och Herzbergs motivationsteorier, teorier kring stress av Sapolsky, Antonovsky och Csíkszentmihály. Kommunikationsteorier. Enneagrammet för personlighetstypologi.
  • Utveckling och mognad, Ego-teori av Robert Kegan, Susan Cook-Greuter, organisationsutveckling av Barret.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT av Hayes) – byta vanor, förhållningssätt till tankar.
  • Mindfulness och yoga för övningar som tränar avslappning, närvaro och fokus samt förmåga till acceptans.

Dessutom följer vi med i aktuell forskning inom ledarskap, både i Sverige och i USA och övriga världen. Det som är viktigast för oss har varit att välja ut modeller och metoder som faktiskt fungerar i praktiken mitt i flödet av dagliga händelser för våra kunder, som är beprövade och lätta att ta till sig.