Ord om oss


Så här säger några av våra kunder om vad de har fått ut av att gå ledarutvecklingsprogram med Protea.

 

elisabeth_beskow_370px
Vad tycker du bäst om i programmet?

Möjligheten att tillsammans med ledarutvecklaren få möjlighet att resonera och reflektera över både arbetsrelaterade frågor men även personliga utmaningar.

Vilka mål har du förverkligat i detta program?

Jag har tagit ytterligare ett steg i karriären och är sedan 1 år tillbaka chef för hela Investment Banks verksamheten på Swedbank.

Hur har din förmåga att kommunicera utvecklats?

Får fantastiskt bra feedback efter mina presentationer idag jmf med tidigare. Många refererar till att jag inkluderar och berör, vilket känns fantastiskt bra.

 

Elisabeth Beskow

Co-Head of Large Corporates & Institutions

Executive Vice President of Swedbank AB

 


 

ingemar_ylikangas_ledarskap_protea”En snabbt växande organisation som Navettis ställer kontinuerligt ökade krav på ledarskap. Det årslånga Ledarskapsprogrammet som genomförts tillsammans med Protea har resulterat i att samtliga personer i chefsroll på Navetti känner sig trygga i att effektivt leda organisationen med stöd av en aktuell och individanpassad verktygslåda. Även effektiviteten på ledningsgruppens möten har ökat markant.”

 

Ingemar Ylikangas

VP Marketing & Human Resources
Navetti AB

 

 

 

 

 


 

”Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten från företagets huvudägare och att utveckla företaget och mina medarbetare till en ny nivå. Utan ett tätt samarbete med Protea hade det sannolikt inte fungerat.”

 

Ulrika Lööf

VD Riksmäklaren Uppsala

 

 

 

 

 

 


 

”Protea Leaderships ledarskapsprogram har gett mig värdefulla insikter och perspektiv på mig egen roll som generalsekreterare för en nystartad och snabbt växande ideell förening. Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning och därmed en form för att tillsammans med mina medarbetare hållbart utveckla verksamheten.”

 

Emelie Dahlström

tidigare Generalsekreterare, Kodcentrum

 

 

 

 

 


 

”Jag har under ett drygt år gått Proteas ledarskapsutvecklingsprogram med Mona Brenkle Gejer. Genom detta program med mycket aktuellt och professionellt utformat material i så väl tal som skrift samt med Monas förmåga att i varje enskilt möte fånga upp behoven och mig som deltagare har jag utvecklat min förståelse, min förmåga och min fingertoppskänsla som ledare. Programmet omfattar såväl grunder, praktiska verktyg som djup och höjd. De erbjuder inte bara mig som ledare och människa ett bra program utan kan också ge min organisation utveckling.

Jag kan därför ge mina allra bästa rekommendationer att använda Protea om du vill utvecklas som ledare och människa på ett mycket handgripligt och individanpassat sätt.”

 

Magnus Lindblom

Director, SQS Software Quality Systems Sweden AB

 

 

 


 

”Proteas ledarskapsprogram omfattar alla grundläggande aspekter av ledarskap: hur jag leder mig själv, hur jag leder mitt team och hur vi tillsammans långsiktigt utvecklar verksamheten med ett agilt förhållningssätt. Programmet bygger bland annat på en djupare förståelse av min egen grundpersonlighet samt människors olikheter, vilket är en nyckel till att leda ett högpresterande team.

Som coach är Mona briljant. Hon har en förmåga att ställa precis rätt frågor som utmanar, alltid utifrån nyfikenhet, med värme och närvaro. Hon är en god lyssnare och uppfattar lika mycket det som inte sägs med ord.

Är du nyfiken på att utvecklas som ledare och bygga vidare på det som är unikt i ditt ledarskap rekommenderar jag dig att kontakta Mona. Jag kan garantera att du får en djupare förståelse för dig själv som ledare och ser hur du kan implementera den förståelsen i ditt yrkesliv på ett framgångsrikt sätt.”

 

Norah Helena Strand

Documentation Manager & Team Leader, Cinnober Financial Technology

 

 

 

 


kajsa_ledarskapsprogramJag är väldigt glad att jag fått chansen att gå den här utbildningen med er. Det är många insikter och lärdomar som jag kommer att ta med mig och ha stor nytta av framöver. Stort tack för allt stöd, ny kunskap och utvecklande diskussioner.

 

Kajsa Andersson

Miljökonsult, Structor Nyköping AB

 

 

 

 

 

 

 


raimon taskinen företagsledareInnan jag hade kontakt med Protea upplevde jag ofta mitt liv som en kamp. Jag nådde mina höga mål men till priset av mycket stress, ilska och frustration. Nu efter att ha samarbetat med Protea under drygt två år är jag mycket lugnare, gladare och mer nöjd med livet. Jag har utvecklats enormt både som säljare och som företagsledare. Mina mål är fortfarande höga men de känns enklare att nå nu.

 

Raimon Taskinen

Säljare och företagsledare