Ord om oss


Så här säger några av våra kunder om vad de har fått ut av att gå ledarutvecklingsprogram med Protea.

David Wibergh ”Det har varit ett händelse- och lärorikt år. Från att mestadels agera reaktivt, har jag lyckats bli mer proaktiv och reflekterande. Mitt personliga arbete fokuseras i större grad till vad som är mest värdeskapande för företaget, än att reagera på vad som sker i stunden.

Genom att lära mig om samtalsteknik och motivation, har mina medarbetare bidragit mer till företagets utveckling än tidigare.”

 

David Wibergh

Founder, Vilfo

 

 

 

 


Madelene Sahlander ”Att få gå ledarutvecklingsprogrammet så tidigt i min chefskarriär har gjort att jag lagt en stabil bas. Jan har utbildat, coachat, utmanat och utvecklat mig inom ledarskapets många områden. Han har varit generös med exempel från sitt eget arbetsliv, något som jag är väldigt tacksam för. Läran om ”jaget” och ”egot” har varit (och är fortfarande) en riktig ögonöppnare. Jag har fått förståelse för hur målarbete och motivation hör ihop och vikten av att verkligen ta sig tid för att lyssna. Verktyg och beteenden som ger värde för mig och människorna omkring mig varje dag. Tack Jan!”

 

Madelene Sahlander

Logistikchef, Quintus Technologies

 

 


Christina Rodin ”Jag är glad att jag fick möjligheten att jobba med min personliga utveckling, det har hänt mycket i mig och runt mig. Det har varit en riktig berg och dalbana detta år men, Jan du har stöttat och lyssnat på mig och anpassat allt utefter min kapacitet, tack för det. Jag som är en energisk/fartig person har mått bra av att ha fått stöttning av en person som är lugn och lyssnar bra. Jag kan varmt rekommendera både utbildningen och Jan. Jag kom ut visare och starkare på andra sidan.”

 

Christina Rodin

HR-ansvarig ICA Kvantum Bollnäs

 

 


Jeanette Hedman ”Väldigt nöjd över min tid med Protea Leadership och min ledarutvecklare. Gett mig många nya insikter och varit ett väldigt bra bollplank i min resa både yrkesmässigt och privat. Känner mig stärkt och kunnig”

 

Jeanette Hedman

Enhetschef ABC Ställningsmontage AB Stockholm

 

 

 

 

 

 

 


 

Mårten Thorslund Behovet av ett moget ledarskap i en omvälvande tidsålder

Genom Erik Waesterberg erbjöd Protea programmet Personligt ledarskap pro bono för att stötta en ideell förening, som jag varit med om att grunda – En Utsträckt Hand Täby och Danderyd. Jag fick den stora glädjen och nyttan att vid 10 tillfällen under ett års tid ta del av Eriks och Proteas klokskap. Jag har genom programmet fått lättare att upptäcka och förstå mitt och andras ego och de drivkrafter och utvecklingsområden som kommer med det. Det har gjort det lättare för mig att fatta väl avvägda beslut i arbetslivet, föreningsliv och i andra sociala sammanhang. På sätt och vis har det blivit enklare att vara jag och leva och verka.

Jag har länge intresserat mig för och jobbar med miljö, klimat -och hållbarhetsfrågor utifrån ett kommunikativt perspektiv. Jag kan se hur dessa allt mer samverkar genom de ekonomiska, ekologiska och sociala kriser som duggat tätt på sistone.

Jag vill påstå att leva på 2020-talet är som att se en orkan torna upp sig vid horisonten medan väderprognosen utlovar att det ska bli “klart till halvklart och uppklarnande”. Det skapar en dissonans i våra medvetande som uppstår när så vitt skilda perspektiv “krockar”. Det exemplifieras av de paradoxer som vår samtid ställer oss inför. Om vi är rustade att hantera dessa chocker, att agera resilient när vi utsätts för mentala prövningar påverkar hur vi klarar av vårt arbete, men också vad vi jobbar med, hur vi mår på arbetsplatsen och som personer under resten av våra liv. Om vi vågar möta och spegla oss i dessa paradoxer och i oss själva och andra kan vi mogna som personer och vitaliseras som ledare. Alternativet är att leva ett liv utan att komma i närheten av vår potential, både som individer och samhälle.

Vi tycks bli mer rigida i vårt tankesätt när vi upplever kriser. Men att lyckas se och omfamna omvärldens och våra personliga paradoxer är samtidigt en stor utmaning. Att inse detta och att vi och världen är komplexa kan göra oss ödmjuka för vår föränderliga nutid. Att mogna och reflektera i vårt ledarskap genom att synliggöra våra egon ger en unik möjlighet att bli en bättre person och ledare. Jag upplever att Protea erbjuder ett sätt att möta morgondagens utmaningar redan idag vilket gör deras program unikt värdefulla.

 

Mårten Thorslund

Social entreprenör

 


 

elisabeth_beskow_370px
Vad tycker du bäst om i programmet?

Möjligheten att tillsammans med ledarutvecklaren få möjlighet att resonera och reflektera över både arbetsrelaterade frågor men även personliga utmaningar.

Vilka mål har du förverkligat i detta program?

Jag har tagit ytterligare steg i karriären .

Hur har din förmåga att kommunicera utvecklats?

Får fantastiskt bra feedback efter mina presentationer idag jmf med tidigare. Många refererar till att jag inkluderar och berör, vilket känns fantastiskt bra.

 

Elisabeth Beskow

Head of DNB Northern Europe & Branch Manager Sweden at DNB

 


 

ingemar_ylikangas_ledarskap_protea”En snabbt växande organisation som Navettis ställer kontinuerligt ökade krav på ledarskap. Det årslånga Ledarskapsprogrammet som genomförts tillsammans med Protea har resulterat i att samtliga personer i chefsroll på Navetti känner sig trygga i att effektivt leda organisationen med stöd av en aktuell och individanpassad verktygslåda. Även effektiviteten på ledningsgruppens möten har ökat markant.”

 

Ingemar Ylikangas

tidigare: VP Sales, Vendavo (Navetti AB)

nu: Director of Business Development, Northvolt

 

 

 

 

 


 

”Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten från företagets huvudägare och att utveckla företaget och mina medarbetare till en ny nivå. Utan ett tätt samarbete med Protea hade det sannolikt inte fungerat.”

 

Ulrika Lööf

VD Riksmäklaren Uppsala

 

 

 

 

 

 


 

”Protea Leaderships ledarskapsprogram har gett mig värdefulla insikter och perspektiv på mig egen roll som generalsekreterare för en nystartad och snabbt växande ideell förening. Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning och därmed en form för att tillsammans med mina medarbetare hållbart utveckla verksamheten.”

 

Emelie Dahlström

tidigare Generalsekreterare, Kodcentrum

nu Project Development Manager på Mötesplats Social Innovation

 

 

 

 


 

”Jag har under ett drygt år gått Proteas ledarskapsutvecklingsprogram med Mona Brenkle Gejer. Genom detta program med mycket aktuellt och professionellt utformat material i så väl tal som skrift samt med Monas förmåga att i varje enskilt möte fånga upp behoven och mig som deltagare har jag utvecklat min förståelse, min förmåga och min fingertoppskänsla som ledare. Programmet omfattar såväl grunder, praktiska verktyg som djup och höjd. De erbjuder inte bara mig som ledare och människa ett bra program utan kan också ge min organisation utveckling.

Jag kan därför ge mina allra bästa rekommendationer att använda Protea om du vill utvecklas som ledare och människa på ett mycket handgripligt och individanpassat sätt.”

 

Magnus Lindblom

tidigare Director, SQS Software Quality Systems Sweden AB

nu Senior Consultant at Vistecumesto

 

 

 


 

”Proteas ledarskapsprogram omfattar alla grundläggande aspekter av ledarskap: hur jag leder mig själv, hur jag leder mitt team och hur vi tillsammans långsiktigt utvecklar verksamheten med ett agilt förhållningssätt. Programmet bygger bland annat på en djupare förståelse av min egen grundpersonlighet samt människors olikheter, vilket är en nyckel till att leda ett högpresterande team.

Som coach är Mona briljant. Hon har en förmåga att ställa precis rätt frågor som utmanar, alltid utifrån nyfikenhet, med värme och närvaro. Hon är en god lyssnare och uppfattar lika mycket det som inte sägs med ord.

Är du nyfiken på att utvecklas som ledare och bygga vidare på det som är unikt i ditt ledarskap rekommenderar jag dig att kontakta Mona. Jag kan garantera att du får en djupare förståelse för dig själv som ledare och ser hur du kan implementera den förståelsen i ditt yrkesliv på ett framgångsrikt sätt.”

 

Norah Helena Strand

Director – Head of Technical Writers på Nasdaq

 

 

 

 


kajsa_ledarskapsprogramJag är väldigt glad att jag fått chansen att gå den här utbildningen med er. Det är många insikter och lärdomar som jag kommer att ta med mig och ha stor nytta av framöver. Stort tack för allt stöd, ny kunskap och utvecklande diskussioner.

 

Kajsa Andersson

Miljökonsult, Structor Nyköping AB

 

 

 

 

 

 

 


raimon taskinen företagsledareInnan jag hade kontakt med Protea upplevde jag ofta mitt liv som en kamp. Jag nådde mina höga mål men till priset av mycket stress, ilska och frustration. Nu efter att ha samarbetat med Protea under drygt två år är jag mycket lugnare, gladare och mer nöjd med livet. Jag har utvecklats enormt både som säljare och som företagsledare. Mina mål är fortfarande höga men de känns enklare att nå nu.

 

Raimon Taskinen

Säljare och företagsledare

 

 

 

 

 

 


Åsa ThoftTack Mona för ett mycket givande år! Att ha dig som ledarutvecklare har verkligen hjälpt mig till ett bättre liv. Genom våra möten har jag kunnat ändra mina automatiska reaktioner. Jag kan nu ta nya perspektiv på situationer i livet och då ser jag nya lösningar, kan fokusera på rätt saker och lägga energin där den bäst behövs. Det blir både roligare och enklare på jobbet. Nu har jag verktyg för att hantera jobbet och livet i framtiden.

 

Åsa Thoft

Kommunikationschef på Hemsö Fastighets AB

 

 

 

 

 

 


Lotta LagerkvistDet har varit väldigt värdefullt med stödet från en coach, även för mig som själv är coach. Jag har lärt mig oerhört mycket. Jag har fått många användbara verktyg och modeller. Enneagrammet är ett exempel på en sådan modell som gett insikter både om mig själv och för att förstå viktiga personer i min närhet som min familj. Affärsutveckling har också varit en viktig del av programmet och jag har nu många konkreta planer för att utveckla Vitalista. Mona är en fantastisk coach som är lyhörd och som alltid har ett verktyg eller konkret modell för mina olika utmaningar.

Därför rekommenderar jag alla som vill utvecklas som människor och som vill utveckla sina företag att anlita Mona Brenkle Gejer och Protea Leadership för ledarutveckling.”

 

Lotta Lagerkvist

Driver podcasten Hälsosnack