Individuellt program för ledarutveckling och personlig utveckling


Detta är ett 100% individuellt program. Vi anpassar det efter varje deltagare och därför fungerar det lika bra för dig som är ny som chef som för erfarna chefer. Många nöjda deltagare utövar ett indirekt ledarskap som projektledare och seniora konsulter.


vad får du ut av ett program?

Programmet Personligt Ledarskap förändrar beteenden och stärker självkännedom, effektivitet, kommunikation och strategiskt tänkande. Du som går ett program tar med dig nya förmågor och verktyg för att i arbete och privatliv sätta konkreta mål och att nå dessa mål. Du kommer också utvecklas en större mognad och medvetenhet.

några citat

”Jag har under ett drygt år gått Proteas ledarskapsutvecklingsprogram med Mona Brenkle Gejer. Genom detta program med mycket aktuellt och professionellt utformat material i så väl tal som skrift samt med Monas förmåga att i varje enskilt möte fånga upp behoven och mig som deltagare har jag utvecklat min förståelse, min förmåga och min fingertoppskänsla som ledare.” 

 

”Samarbetet med Protea Leadership har gett mig den styrka och målmedvetenhet som behövdes för att ta över VD-posten.”

 

”Tack vare Protea har jag skapat ett ramverk för att jobba med mål- och resultatstyrning för att hållbart utveckla verksamheten.”

hur går det till?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ett program är upplagt. Använd formuläret här nedanför. Eller boka ett möte online.

Boka möte

mer kreativitet gynnar företaget

Personer som gått Proteas program känner sig mer nöjda och upplever mer balans i livet. Det frigör kreativitet och energi på jobbet. Vi har gång på gång sett hur detta påverkar företaget positivt på ett mätbart sätt. Det kan ofta mätas i ökad vinst och ökad tillväxt.

 

ANMÄL DITT INTRESSE I FORMULÄRET NEDAN