Företagsanpassade utbildningar


Kloka företag satsar på att utveckla sina medarbetare. Våra företagsanpassade utbildningar bygger på samma grundsyn som de individuella programmen. Dessutom använder vi de möjligheter som workshopar erbjuder, till att träna med kollegor, att dela erfarenheter och att få diskutera viktiga frågor.

 


utbildningar i ledarskap mm

Protea jobbar med företagsanpassade utbildningar.

workshop_foretagsanpassad_utbildning_protea_leadership_ledarskapDet kan handla om ledarskap, affärsmannaskap,  konsultmannaskap, kommunikation eller något annat

delområde inom ledarskap. Vi har ett beprövat upplägg som både är mycket uppskattat av våra kunder och dessutom kostnadseffektivt. Upplevelsebaserad inlärning varvas med genomgång av modeller som ökar förståelsen. Deltagarna får träna på aktivt lyssnande och användbara frågetekniker. Vi säkerställer att utbildningen är baserad på företagets värderingar. Ledarskapet är en viktig del av företagskulturen.

Att ändra vanor är svårt. Med coachning går det bättre. Därför ingår individuella möten även i våra utbildningar. Det vanliga är att deltagarna går hem efter en utbildning fulla av insikter och entusiasm, men efter några veckor har det mesta fallit i glömska. När workshopen följs upp av ett individuellt samtal med en erfaren coach/ledarutvecklare får varje deltagare hjälp att identifiera konkreta områden för utveckling. Då blir sakerna gjorda vilket leder till en kick av energi. Denna energi sätter igång nästa steg till förändring. Det är det vi kallar agil personlighetsutveckling.

Utvärderingar visar att effekten av utbildningarna sitter i långt efter att kursen är avslutad. Kontakta oss så berättar vi mer.

Så här skrev en av deltagarna på en utbildning för uppdragsledare:

Jag är väldigt glad att jag fått chansen att gå den här utbildningen med er. Det är många insikter och lärdomar som jag kommer att ta med mig och ha stor nytta av framöver. Stort tack för allt stöd, ny kunskap och utvecklande diskussioner.

Vi hjälper dig med alla steg från planering och genomförande till utvärdering av ledarskapsutbildningar. 

för ledningsgruppen

Vi arbetar också med utveckling av ledningsgrupper. Här är fokus ofta på samarbete och kommunikation. Att skapa en gemensam målbild och att följa effektiva processer. Att förstå sig själv och andra, vilket bidrar till acceptans och ödmjukhet inför kollegornas personlighetsdrag.

 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.