Chefens roll i agila organisationer

Chefens roll i agila organisationer är ofta otydlig. I en agil transformation är allt fokus på det agila, på ceremonier, roller och parprogrammering. Men cheferna behövs fortfarande och för dem finns inga färdiga ramverk. Hur blir det då? Den frågan diskuterade vi på webinariet fredagen den 10 mars, anordnat av Protea Leadership i samarbete med Brejn Consulting.

roddare_chef_ledare_agil_organisation_protea_leadership

 

 

förändringsledning

Att införa agila metoder är egentligen en förändring som vilken förändring som helst i ett företag. Ledarna har ett stort ansvar för att förändringen ska lyckas. De behöver gå först, visa vägen och förklara ”varför” bakom förändringen . Många modeller om förändring har en strategi som grund, där man förklarar varför vi behöver förändra. Man bygger också struktur som ger stöd till förändringen, såsom agila ramverk, nya IT-stöd, ny organisation, nya processer. Sedan är det vanligt att förändringen sätter igång. Men då har man glömt en mycket viktig komponent. Utan denna kommer man aldrig lyckas med förändringen.

glöm inte kulturen

Det handlar om att förändra kulturen, alltså vanemässiga beteenden, allas relationer till alla andra, kollektiv attityd och graden av förändringsbenägenhet i det aktuella företaget. Allt detta utgör starka hinder om inte förändringsprocessen inkluderar kulturen. Det är inte ovanligt att det tar längre tid att nå målet än vad som var planerat och då är det ofta kulturen som ingen tagit med i förändringen.

Sedan är det en sak till. Vi tenderar att tänka på förändringar i det yttre, men glömmer att vi också har en insida. För att förändringar ska ske i det yttre måste vi samtidigt arbeta med inre förändringar. Då menar vi att självbild, vanor och tankemönster hos varje individ också måste vara en del i förändringen. Om detta berättade Erik Waesterberg, ledarutvecklare från Protea.

vår gäst svarar på frågorLinda_Joutsen_Karlsson_Handelsbanken_om_chefens_roll_protea_leadership

Sedan intervjuade Mona Brenkle Gejer och Pär Tyberg vår gäst, Linda Joutsen Karlsson. Hon arbetar sedan många år på Handelsbanken och sedan 2018 i agila verksamheter. Där har hon haft olika roller både som linjechef, Business Owner i tåget och nära tåget *).

Hennes viktigaste råd var att chefen måste tycka om att

  • coacha,
  • röja hinder,
  • utveckla andra människor och
  • lära sig om den agila metoder.

”Var en aktiv och närvarande chef”, sa Linda. ”Gå samma kurser som teammedlemmarna för att lära dig om agila metoder.” Chefen har ingen naturlig roll i teamen utan du får själv skapa din plats där.

agilt vs traditionellt ledarskap

Nästa talare var Pär Tyberg från Brejn. Han jämförde den traditionella chefsrollen med rollen som chef i en agil organisation och sammanfattade sina råd så här:

Frågorna kring agilt ledarskap är många och inte alltid helt enkla att besvara. Att som linjechef hitta sin nya roll i den agila organisationen är en av de utmaningar som följer med en agil transformation.  Pär Tyberg arbetar som agil coach och är just nu är på uppdrag som RTE i ett agilt releasetåg hos en av våra kunder.

Vad skiljer ett agilt ledarskap från det traditionella?

I en agil transformation bryts de gamla strukturerna upp och ledarna behöver vara förebilder och visa vägen för det nya sättet att arbeta. Det agila ledarskapet är fördelat på flera olika roller som scrum masters, produktägare och tågledning. En linjechef behöver finnas nära teamen och tågen, vara inlyssnande och hinderröjande. Ledarskapet behöver alltså ge stöd till det agila arbetssättet och principerna där det handlar om att delegera ansvar och inte detaljstyra.

Vilka tror du är de största utmaningarna för linjechefen?

Att hantera den oro som ofta uppstår. Det kan bli tuffa samtal som cheferna får ta kring det nya arbetssättet. Då är det viktigt att organisationen har ett tydligt svar på varför förändringen genomförs. Det kan också vara lätt att man glömmer bort cheferna som inte har en given roll i den agila organisationen. Cheferna är fortfarande jätteviktiga för att coacha och stötta teamen och se till att rätt förutsättningarna finns för leveranserna. Ansvaret mellan linjechef och t ex tågledning behöver också tydliggöras.

Har du något bra tips till de som är linjechefer?

Jag tror det är viktigt att hela tiden vara nära teamen och tågen, att lyssna in för att förstå när det är dags att kliva in. Helt enkelt vara en servant leader som får det att flyta på för teamen. Det är viktigt att hänga med i förändringen, utbilda sig i det agila och våga släppa taget om det gamla arbetssättet även om det känns lite läskigt och oklart vad som väntar runt hörnet.

Missade du webinariet?

Hör av dig så kan vi skicka en länk till en inspelning.

Och välkommen på nästa webinarium fredag den 21 april klockan 8-9.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.