Uppgradera operativsystemet!

För att bli av med allt gnissel i vardagen behövs en förändring i grunden och det kan liknas vid att uppgradera operativsystemet. Ett föråldrat operativsystem kan förklara varför så många inte riktigt trivs med sina liv trots att vi har en så hög materiell standard. Det beror helt enkelt på att vi fortfarande beter oss som ”grottmänniskor” alltför ofta.

uppgradera_operativsystemet_protea_leadership

 

Grottmänniskor år 2023?

Människan har funnits i tiotusentals år. Länge levde vi som samlare och jägare. Det var en utsatt tillvaro där många faror hotade. Vårt ”operativsystem” utformades för att ständigt vara på sin vakt och för att vara misstänksam och för det mesta tolka situationer som potentiella hot. När operativsystemet gjort sin tolkning går signalerna vidare till kroppen och olika hormoner och signalsubstanser utsöndras. Vid hotande situationer är det stresshormoner som utsöndras.

Operativsystem version 1.0

När risken att möta ett vilt och farligt djur är stor blir det viktigt att reagera snabbt, blixtsnabbt. Bara en kort stund av tvekan kan bli skillnaden mellan liv och död. Alltså gör vårt gamla operativsystem att vi reagerar automatiskt och snabbt. Det här hjälpte oss att överleva fem minuter till eller kanske en timme till på den tiden då vi var samlare och jägare. I nutid gör våra automatiska reaktioner att vi väljer en kortsiktig lösning som kanske försvårar för oss att nå våra långsiktiga mål. Konsekvensen blir att vi om och om igen gör annorlunda än vi tänkt oss och blir besvikna på oss själva. Kanske startar en negativ inre dialog? ”Jag är hopplös som aldrig kan låta bli att … fräsa till för mycket, säga ja när jag vet att jag borde säga nej, verka avvisande fast jag vill ha nära relationer osv.

Men titta dig omkring. Hur många livsfaror har du mött den senaste dagen? Veckan? Månaden? Troligen väldigt få. Vi lever i en helt annan tillvaro där tillgången på föda är god och säker, och där väldigt få rovdjur lurar bakom hörnet. När vi kör på med det gamla operativsystemet hamnar vi i stress i onödan, vilket över tid sliter på kroppen.

Operativsystem version 2.0

Föreställ dig att vi kunde uppgradera operativsystemet till en ny version som är anpassad till det liv vi lever idag. Det skulle ha två viktiga skillnader mot dagens system.

  • För det första skulle vi ha en positiv grundsyn där vi tolkar situationer utifrån en positiv förväntan.
  • För det andra skulle vi ta oss tid att reflektera, ofta räcker ett par sekunder, och sedan fatta det beslut som leder oss mot våra långsiktiga mål.

Vi har naturligtvis fortfarande kvar förmågan att reagera snabbt vid livsfara. Det är inbyggt i våra kroppar. Men för det mesta inte nödvändigt utan vi mår bättre om vi inte drar igång en massa stressreaktioner i kroppen.

Vilka konkreta skillnader skulle man kunna märka med ett uppgraderat operativsystem?

  • På ett känslomässigt plan skulle det bli lugnare och sannolikt färre konflikter.
  • På jobbet skulle det bli ökad effektivitet och bättre resultat.
  • Vi skulle nå våra långsiktiga mål om ett gott liv med nära och varma relationer, med ett utvecklande jobb, tid för intressen och en kropp som mår bra och en känsla av meningsfullhet.

Utveckla mänsklig mognad

Denna uppgradering är möjlig att göra. Vi kallar det för en viktig komponent i att utveckla mänsklig mognad. Det finns metoder för att arbeta med detta och de ingår i våra ledarprogram. Vi tycker att detta är en väldigt viktig del av en positiv utveckling som ledare.

Vi kommer skriva mer på detta tema och hoppas att du som läser tycker att det låter intressant. Om du redan nu har frågor kopplat till att uppgradera operativsystemet eller till mognadsutveckling är du välkommen att kontakta oss. Kanske kan vi besvara din fråga i en kommande artikel.

Vad är ett operativsystem?

Ett operativsystem är ett datorprogram eller en samling datorprogram som syftar till att underlätta användandet av en dator, genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill köra på datorn. Operativsystemet är ansvarigt för hanteringen av central maskinvara, koordinationen av datorns aktiviteter och för fördelandet av resurser på datorn. Källa: Wikipedia.

 

Tack pixabay.com för bilden.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.