Hur ser din digitala strategi ut?

Hur leder man bäst ett företag till en ny digital strategi? Två områden är avgörande. Att ha en bra digital strategi och att vara en skicklig förändringsledare. Läs artikeln nedan om vägen till en bra digital strategi. Att sedan leda genomförandet av förändringen handlar om att få med sig alla i företaget, och då handlar det om att förstå andra och veta hur man motiverar till förändring. Inget förändras om inte människorna i företaget förändras! Kunskap om detta är grunden i Proteas ledarutvecklingsprogram, läs mer på vår hemsida eller kontakta oss redan idag.


digitala strategi förändringsledning Protea Leadership


 

 


Michael Porter, professor vid Harvard Business School, är kanske världens främsta auktoritet inom modernt tänkande om strategi och konkurrenskraft. Boken ”Competitive Advantage” publicerades år 1985 och utgör fortfarande grunden för strategiskt arbete. Grundstrategierna handlar om att vara billigare eller bättre än konkurrenterna, eller välja ett mindre område där man blir unik. Nu när digitaliseringen påverkar allt fler branscher blir det tydligt att den globala internetekonomin lyder andra regler. Amazon har blivit framgångsrika tvärs över väldigt många olika branscher. Om du försöker vara billigast är risken att du till slut inte har några marginaler kvar. Det behövs nya modeller för att skapa hållbara och lönsamma digitala strategier.

Många företag använder digitala verktyg för att effektivisera verksamheten, för att kunna skapa mer värde till lägre kostnader. Ett annat sätt att möta digitaliseringen är att lägga en digital satsning i ett separat bolag. Det räcker inte, här behövs nytänkande.

Det är fyra områden som ett företag behöver tänka nytt kring. De är

  1. Affärsstrategi, hur ska vi vara konkurrenskraftiga och tjäna pengar?
  2. Hur företaget driver sin verksamhet och arbetar i sin värdekedja
  3. Hur företaget skapar och utvecklar kontakt med sina kunder
  4. Hur företaget är organiserat

Några företag har varit först och kunnat muta in en jättemarknad för sig själva, som Facebook, Amazon och några till. Hur gör man för att framgångsrikt konkurrera med dem?

Det handlar om att verkligen förstå på vilket sätt man skapar värde på sin marknad. Det finns två viktiga komponenter i den digitala strategin som utmanar den tidigare synen på marknader, konkurrens och strategi.

  1. Komplement, företaget har en tjänst/produkt som man tjänar pengar på men kan samtidigt sälja ett komplement som driver efterfrågan på den tjänsten/produkten billigt. Ett exempel är rakhyvlar som är (relativt) billiga medan priset på rakblad är högt. Amazon säljer e-böcker för att tjäna pengar men även läsplattor, mest för att driva efterfrågan på huvudprodukten.
  2. Nätverkseffekten, ju fler personer som använder samma tjänst/produkt desto mer ökar värdet för användarna. Det gäller att bli stor fort, att skapa en egen plattform som Facebook gjort för sociala kontakter, Amazon för e-handel och Uber för taxitjänster.

Här följer två exempel från USA. Elektronikkedjorna har problem med lönsamheten eftersom deras butiker får vara showroom men kunderna sedan väljer att handla billigt på nätbutiker. Vad är det för nytta som elektronikbutikerna skapar och för vem? Vem skulle sakna dessa butiker om de försvann?

I USA finns Best Buy som stod inför detta problem. De såg att de kunde ge bättre rådgivning till köparna än nätbutikerna och utvecklade det ännu mer, men kunderna fortsatte ändå att handla billigare på nätbutiker, medan Best Buy stod där med högre kostnader. Efter flera försök med olika strategier såg Best Buy att de som tjänade mest på att Best Buy fanns var stora leverantörer av elektronikprodukter som Samsung och LG. Inte Apple, för de har sina egna butiker. Alltså började Best Buy ta betalt från Samsung och LG för att visa deras produkter. Samsung och LG blev nöjda. De bryr sig inte om ifall ordern kommer via Best Buy eller nätbutiker, bara de får sälja sina produkter. De värdesätter att kunna visa sina produkter i centralt belägna butiker.

Ett andra exempel handlar om en tillverkare av motionscyklar, Peloton,  som kompletterade sin produkt med tjänster, i deras fall videor med träningstips som senare ledde till att de skapade en community där alla som tränar med deras motionscyklar kan sporras av andra användare runt hela jordklotet. På så sätt skapades en starkare koppling till kunderna, vilket gjorde dem mindre benägna att byta märke.

Detta var ett par exempel från USA. Var står du i denna process? Hur ska ditt företag möta den ökade digitaliseringen? Hur skapar ni nytta på er marknad?

Om du vill fördjupa dig mer i digital strategi rekommenderar vi Sunil Guptas bok ”Driving Digital Strategy”.

Driving-digital-strategy Protea Leadership protea.se

 

 

För att genomföra din digitala strategi rekommenderar vi ökat fokus på att alla ledare i företaget är skickliga i att förstå andra och att motivera andra till förändring. Om det finns ledare som behöver utvecklas mer, vänd er då med förtroende till oss på Protea Leadership.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.