5 punkter för att få dina medarbetare att gilla förändring

Förändring är en del av arbetslivets vardag. Det kan handla om att byta affärssystem, ändra organisationen, slå ihop två företag, satsa på en ny tillväxtstrategi och mycket annat. Den direkta reaktionen på förändring är ofta ”Nej!” men om du som ledare agerar genomtänkt kan du vända reaktionen hos medarbetarna och få dem att gilla förändring. 


Gilla förändring - Protea Leadership


 

Här följer fem punkter som får dina medarbetare att gilla förändring.

  1. Alla behöver förstå varför förändringen är nödvändig och det är ditt jobb som ledare att förklara. En tydlig yttre fiende är bra att lyfta fram så att alla känner att förändringen är viktig, ja rent av nödvändig. Fienden kan vara nya konkurrenter eller nya regleringar som förändrar villkoren på din marknad. Detta kan vi kalla för en ”ful” bild av framtiden. Globalisering och digitalisering påverkar i nästan alla branscher, kanske finns din fiende där? Du behöver också beskriva hur bra allt kommer att bli när förändringen är genomförd, på ett sätt som känns lockande. Vi kan kalla det för en vacker bild av framtiden. Tänk på att använda ett målande språk så att medarbetarna kan se dina bilder för sitt inre öga. Du vill väcka känslor!
  2. Tydliga mål och en tydlig plan som kommuniceras tydligt, så att alla kan förstå och känna att de vet vad som väntar. Det är också viktigt att följa upp delmål för att visa hur arbetet går framåt även om det kanske inte märks tydligt för alla i företaget.
  3. Delaktighet är viktigt. Ingen tycker om att känna sig överkörd. Bjud därför in så många som är praktiskt möjligt och effektivt att vara delaktiga i arbetet med att planera och genomföra förändringen. Ta tillvara medarbetarnas kompetenser och förmågor i förändringsarbetet. Visa att de är viktiga.
  4. Förändring skapar utveckling för medarbetarna. Den bygger erfarenheter och kompetens som är värdefull för framtiden. Den skapar nya möjligheter som inte fanns tidigare. Känslan av att utvecklas är viktig för att känna sig motiverad och ju mer du kan aktivera den desto mer engagerade blir dina medarbetare.
  5. Positiv feedback är det effektivaste medlet för att påverka andra personer. Använd det! Uppmärksamma personer som vågar gå före i förändringen. Fira uppnådda delmål. Dessutom kommer du som ledare känna dig stärkt och uppmuntrad av att förmedla positiv feedback.

Lycka till med de förändringar du behöver driva. Många ledare uppskattar att ha tillgång till ett externt bollplank under förändringen. Kontakta oss på Protea Leadership om hur vi kan bistå dig på bästa sätt.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Respons

  Kommentarer: 1


  1. Tänkvärt och inspirerande.

Din feedback