Resiliens bygger framgång

Uthållighet i ett system kallas resiliens. Ett företag är ett system. Genom att utveckla individer så att deras resiliens stärks blir företagen mer uthålliga och kan bidra ännu bättre till en välmående värld.


 

Ibland behövs nya ord och resiliens är ett ord vi behöver lära oss och en förmåga vi behöver utveckla. Ordet betyder uthållighet i ett system, förmågan att stå emot förändring och påfrestningar. Det betyder också förmågan att utvecklas, att anpassa sig och att förnya sig. Ordet används bland annat om planeten Jordens förmåga att fortsätta fungera trots att vi släpper ut koldioxid från fossila bränslen med ökad värme i atmosfären som konsekvens.

Ett företag eller en avdelning är också ett system, ett system av människor, rutiner och maskiner i kontakt med omvärlden. Tänk dig ett företag som fungerar bra, som är i balans ur ett systemperspektiv. Sedan kommer krav på kraftiga kostnadsbesparingar och personal sägs upp. Först går det bra, verksamheten fortsätter som vanligt med mindre personal än tidigare. Kanske tänker ledningen då att det går att spara lite till? Någonstans går en gräns när företaget har uttömt sin resiliens och det går över i ett annat tillstånd, från fungerande verksamhet till uppgivenhet, misstro, trötthet och negativitet. För att komma tillbaka till det fungerande tillståndet krävs mycket mer arbete än den lilla förändringen som till slut knuffade företaget ”över kanten”. Därför gäller det att inte ramla över den kanten.

Ledarutveckling från Protea Leadership stärker ledare på många olika plan. Individens resiliens ökar, förmågan att hantera förändringar och påfrestningar, både praktiska och psykologiska och förmågan att hela tiden förnya sig. Individer med hög resiliens bildar organisationer med hög uthållighet. De har förmåga att exekvera strategiska beslut som leder till framgång och lönsamhet. Det är sådana företag vi vill ha.

Förändring pågår hela tiden och uthållighet behövs. Framtidssäkra ditt företag genom att låta ledare och nyckelpersoner i ditt företag öka sin resiliens. Kontakta oss så berättar vi hur.


 

Till sist. Vi är alla invånare på planeten Jorden. Forskning visar att resiliensen i ekosystem på Jorden börjar uttömmas. Skogarna kan inte längre ta upp lika mycket koldioxid som tidigare, polarisarna börjar smälta och reflekterar bort mindre värme från solen än tidigare. Februari månad i år satte temperaturrekord på Jorden. Vi behöver alla ställa om vårt sätt att leva, både som individer och som företag, för att få kurvorna att vända åt rätt håll.

Vad kan du göra redan denna vecka för att göra skillnad? Vad kan du som företagsledare göra? Om alla gör en liten förändring nu, redan idag och en till, då kan vi rädda Jordens ekosystem. Mitt första steg kommer att vara att tacka nej till påkostade kassar av tjockt papper och med bomullsband som används en gång och sedan slängs. Det är ett onödigt slöseri med Jordens resurser.

Lyssna gärna på Johan Rockström, professor i miljövetenskap, i hans radioprogram ”Sommar i P1” från juli 2015 ”Vinter i P1” från december 2015.  Läs mer om begreppet resiliens på Stockholm Resilience Centres hemsida.


 

Du kan prenumerera på mejl som kommer när vi publicerar nya inlägg på bloggen. Fyll i din mejladress i rutan överst i högerspalten på denna sida.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.