En pandemianpassad företagskultur?

Har du en pandemianpassad företagskultur? Pandemin har nu påverkat oss i ett år drygt. Med ett års erfarenhet i ryggen kan det vara bra att reflektera över vad ditt företag gjort bra och vad ni behöver förbättra inför nästa större utmaning. En viktig fråga är då hur väl företagskulturen är anpassad för större förändringar.


foretagskultur_pandemi_protea_leadership


Vill du läsa Proteas programdel om företagskultur? Skrolla längst ner på sidan.

Pandemin har fört med sig stora påfrestningar både på individnivå och på företagsnivå. Trots det har de flesta företag som vi har kontakt med klarat sig bra om man ser till ekonomiskt resultat. Ni har lyckats att hålla den dagliga operativa verksamheten i gång på ungefär samma nivå som före pandemin. Det är mycket bra gjort!

En utvecklingsskuld

Inom sjukvården pratar man om att det nu finns en enorm vårdskuld som uppstått då en stor del av resurserna styrts om för behandling av covid-19. I ett företag kan man kanske på motsvarande sätt prata om en utvecklingsskuld. Det är många företag som vittnar om att mycket utvecklingsarbete skjutits på framtiden. Det kan gälla marknadsutveckling, organisationsutveckling, processutveckling, individutveckling, kulturutveckling etcetera. Hur är det för verksamheten du leder? Vad behöver ni ta tag i när läget normaliseras igen? Vilka förändringar behöver ni göra för att klara er ännu bättre vid nästa kris?

Pandemin som kris betraktat har den fördelen att den berör alla människor personligen. De flesta är således motiverade att ställa upp på inskränkningar och nya arbetssätt. Detta har gjort ditt arbete som ledare lite enklare. Du har inte behövt lägga så mycket energi på att motivera och övertyga dina medarbetare som om krisen exempelvis berott på en negativ marknadsförändring. Hur bra är ni på att genomföra en större förändring, utan den ”sense of urgency”, som kom med pandemin?

Egenskaper hos företagskulturen

Förändringstakten kommer att öka i framtiden, det verkar alla vara överens om. Det gäller alltså att vässa företagets förmåga att klara förändringar. En väsentlig faktor i förmågan att klara förändringar är företagskulturen. Är företagskulturen dynamisk och följsam eller är den statisk och motspänstig? Sätter den sig på tvären när ni försöker ändra på något? Kanske säger den ”Ja” men undviker sedan att göra en verklig förändring? Vi tror att det är ett bra tillfälle nu att starta en kulturförändring när känslan av kris fortfarande finns kvar.

Här är några egenskaper hos en företagskultur som bidrar till dynamiken och förändringsviljan:

 • Tydlig och utmanande vision som stimulerar till att göra sitt bästa och känna stolthet över att tillhöra ett vinnande lag.
 • Tydlig och engagerande mission som förtydligar hur företaget bidrar till samhällets bästa, dvs en tydlig mening (på engelska ”purpose”).
 • En väl utvecklad målorientering i hela organisationen.
 • Mångfald i ledningen (exempelvis kön, etnisk och kulturell bakgrund, sexuell läggning, ålder & funktionshinder).
 • Öppet prat om känslor. I företagskulturer där det är naturligt att prata om alla typer av känslor (inte bara ilska) känner medarbetarna större samhörighet, de arbetar bättre i team, de är mer kreativa, de tål förändringar bättre och de mår bättre.
 • Stor frihet att ta initiativ och att pröva egna idéer.
 • Stark vilja att utvecklas och att bli bättre.
 • Öppen och prestigelös feedback, med en kraftig övervikt av det som är positivt.
 • Hög grad av muntlig, informell kommunikation.

Erbjudande: Få Proteas programdel gratis

Vill du läsa mer om företagskulturer? Just nu erbjuder Protea dig en av Proteas programdelar som beskriver företagskulturer ur olika perspektiv helt utan kostnad.

Här kommer lite av innehållet:

 • Egenskaper hos företagskulturer,
 • Sätt att snabbt skapa sig en bild av en befintlig företagskultur.
 • Modeller för hur företag utvecklas bland annat i sin mognad och hur det hänger samman med medarbetarnas mognad.

Skicka oss bara ett mejl på protea@protea.se med ditt namn och postadress, mejladress och mobilnummer. Skriv några rader om vad du funderar om kring företagskulturer, så kommer häftet med posten. Erbjudandet gäller 2021-04-14 till 2021-05-15. Med reservation för eventuella ändringar.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.