Enneagrammet – ett spännande verktyg för ökad självkännedom


Protea Enneagrammet

Enneagrammet är en modell som beskriver nio olika drivkrafter som lägger grunden till nio olika sätt att förstå och möta världen. Det är inte en modell för att beskriva personligheten, utan ligger något djupare. Personligheten formas av många faktorer där de inre drivkrafterna hos en individ är en faktor. Andra viktiga faktorer är de livsvillkor man växer upp under och de erfarenheter man får genom livet. Det kan handla om i vilket land och kultur man växer upp, vilka situationer man hamnar i och påverkan från föräldrar, syskon och vänner, skola, föreningar, arbete och mycket mer.

Här följer en mycket översiktlig genomgång av de nio Enneagram-typerna.

Typ 1. Strävar efter att förbättra, har en förmåga att hitta brister och saker att förbättra, har nära till handling, har god känsla för detaljer och ordning & reda. Vill göra rätt, följa instruktioner på rätt sätt. Arbetsam och plikttrogen.

Typ 2. Är omtänksam och generös. Fångar lätt upp andras behov och har ett driv att hjälpa andra. Vill vara omtyckt och är trevlig och har ofta många vänner, ställer gärna upp. Är skicklig i att bygga kontakter. Värdesätter goda relationer till andra.

Typ 3. Driven, målinriktad, önskan att vara effektiv. Levererar hög kvalitet i hög takt. Förstår vad andra värdesätter och levererar just det. Vill bli uppskattad för sina prestationer, jobbar därför hårt för att undvika misstag. Håller ofta ett högt tempo i alla sammanhang. Ofta välvårdad.

Typ 4. Värdesätter autenticitet och skönhet i tillvaron. Har nära kontakt med sina känslor och vågar möta smärtan i livet, sitt eget och andras. Vill undvika att vara vanliga. Är ambitiösa och kan driva sig själva hårt. Vill känna djup kontakt med andra. Det är viktigt att relationer, jobb och livet i stort är meningsfullt.

Typ 5. Observerar världen och är ständigt nyfikna på att lära sig mer, för att bättre förstå världen. Behöver då och då lugn och ro för att hinna sortera sina tankar. Är objektiva och lyssnar mer än de pratar. Samlar ofta på något.

Typ 6. Söker trygghet genom att vara väl förberedda, ha planerat noga. Ser till det gemensamma och är ofta stöttepelare. Har ofta en god humor och många vänner. Ifrågasätter för att förstå och försäkra sig om att det kommer att gå bra. Tänker mycket och gärna i processer.

Typ 7. Vill att livet ska vara kul och spännande. Ser fantastiska möjligheter i framtiden och vill förverkliga möjligheterna. Entusiasmerar andra, sprider glädje och energi. Har hög fart och mycket på gång samtidigt. Värdesätter sin frihet.

Typ 8. Tar ansvar utan att tveka, har en självklar känsla av att vara stark och står ofta upp för andra som kanske är svagare. Möter problem med att genast ta itu med saken, ofta otålig. Kraftfull och ibland impulsiv, orädd och säker på sig själv.

Typ 9. Sympatisk, lättsam person som det är lätt att tycka om. Kan förstå argument från bägge sidor vid en konflikt och kan därför ofta bidra till att lösa konflikten. Verkar ha ett inre lugn. Bidrar till gruppen utan att själv ta alltför mycket plats.

Enneagrammet är en mer komplex modell än många andra personlighetsmodeller. Därför är det bra att ta tester på nätet med en nypa salt. Det är bättre att komma fram till sin grundtyp genom ett samtal med en person med lång erfarenhet av Ennegrammet. Och kom ihåg att inte tala om för andra vilken typ de är. Man kan gissa, men det är bara individen själv som kan veta säkert vilken typ de är. Utifrån kan vi andra bara se beteenden och Enneagrammet är baserad på drivkrafter. Man kan se samma beteende från flera olika personer men under ytan är det olika drivkrafter bakom beteendet och därför är de olika typer i Enneagrammet.

Att förstå vilken typ du är i Enneagrammet är ett av många olika steg på vägen mot utveckling som ledare och som människa som vi på Protea använder. Om du är intresserad så ta kontakt med oss.

Enneagrammet är ännu inte så känt, men har en stor potential för att snabba på vägen till självkännedom. När man lärt sig förstå Enneagrammet blir det lättare att förstå andra, när man inser hur olika vi tänker och förstår världen. De flesta av oss förutsätter att andra tänker ungefär som jag. Enneagrammet öppnar i ett slag åtta nya perspektiv på världen. Det bidrar till en större ödmjukhet, vilket är en av många viktiga förmågor som krävs av en ledare.

Vill du få en personlig introduktion till Enneagrammet? Läs mer här!

Vill du utveckla ditt team med Enneagrammet? Läs mer här!