Lyckas med förvärv


Lyckas med förvärv – ett webinarium om både hårda och mjuka faktorer som lägger grunden för lyckade förvärv.

Nu har vi genomfört vårt webinarium: Lyckas med förvärv. Det skedde fredag 26 augusti kl. 08.00.  Våra paneldeltagare delade med sig av sin långa erfarenhet, med fokus på hur företag som köper andra företag tänker, både före förvärvet och efter när integrationen ska ske.

missade du webinariet?

Hör av dig genom att skicka ett mejl till protea [at] protea.se så skickar vi en länk till en inspelning av webinariet.


lyckas-med-forvarv-protea-leadership

I panelen

  • Peter Normark, PhD, rådgivare
  • Andrea Kósa, VD för Stamford
  • Per Granath, VD för Broviken

Viktiga faktorer för att lyckas med förvärv

Många företag ägnar sig åt förvärv, inte minst många noterade företag. Men studier visar att en majoritet av förvärven inte lyckas. Ett misslyckat förvärv definieras som att det inte når de förväntade målen.

Inför förvärvet gör det förvärvande bolaget noggranna undersökningar av företagets bokföring och avtal som kallas Due Diligence eller DD. Dessa undersökningar fokuserar på det som redan varit. Men man köper ett företag för att det ska bli bra i framtiden, så hur fångar man den framtida potentialen? Det är en av frågorna vi kommer att ställa till panelen.

I tjänstebolag är personalen den viktigaste resursen och består ofta av välutbildade och erfarna medarbetare som vet sitt eget värde. De tycker inte om att saker bestäms över huvudet på dem. De tycker heller inte om när en förvärvare vill ändra fungerande rutiner i verksamheten för att anpassa till förvärvarens egen verksamhet. Den stora risken är att många viktiga medarbetare tröttnar och slutar. Då minskar värdet på det förvärvade bolaget, omsättningen och vinsten minskar. Hur kan man förebygga detta?

FÖRETAGSKULTUR OCH LEDARE ÄR VIKTIGA

Företagskultur är en diffus men viktig faktor i detta sammanhang. När företagskulturen överensstämmer mellan det förvärvande och det förvärvade bolaget ökar sannolikheten att förvärvet kommer att bli framgångsrikt. Ledarna är viktiga bärare av företagskulturen. Därför är ledare i bägge företagen väldigt viktiga att nå för att lyckas.

En viktig roll för ledarna är att hantera kommunikation kring förvärvet både före och efter att ett avtal om förvärv är klart. Att ge rätt information i rätt tid är oerhört viktigt. Att ledare är tillgängliga är också viktigt. Alla förändringar väcker mer eller mindre oro och rädsla hos alla i de inblandade företagen som kan skapa spekulationer och rykten. Därför är ledarna så viktiga, för att de kan lämna besked och finnas till hands för att lyssna.

Passa på att ställa dina viktiga frågor till vår erfarna panel. Moderator för webinariet är Mona Brenkle Gejer från Protea Leadership. Mona har lång erfarenhet av ledarutveckling, men har innan dess arbetat som ledare/chef och med förvärv.