Prova på 3 möten på mobil/Skype


Ge dig själv extra energi och fokus i din utveckling, både som ledare och människa! Protea har lång erfarenhet av att utveckla ledare och andra nyckelpersoner. Vi arbetar ofta med individuella paket med tio möten, men det är inte alltid som det passar. Protea erbjuder nu paket med tre coachande samtal. Man kan komma väldigt långt på kort tid. 


detta ingår

Vi har tre möten (på telefon eller Skype om 45 minuter) där vi utgår från dina utmaningar. Vi sätter och följer upp dina mål. Du får också möjlighet till fördjupad förståelse av din personlighet baserat på Enneagrammet, om du är intresserad av det. Det kan ge dig intressant feedback om både styrkor och svagheter.

Vi arbetar med Proteas programdelar (över 20 olika teorihäften på vardera 24–40 sidor) och faktablad. Vilket material som ska ingå i ditt program väljer vi ut tillsammans baserat på dina mål och behov.

Tillsammans formulerar vi tydliga konkreta aktiviteter som för dig närmare dina mål som vi sedan följer upp på nästa möte. Då kommer du sätta nya mål enligt agil personlighetsutveckling.

utveckling på distans

Var i världen du än finns kan vi genomföra ett program. Kanske har du en aktuell fråga eller utmaning du vill diskutera med en person som inte på något sätt är kopplad till jobbet och som bara finns där för att hjälpa dig i din utveckling? Kanske är problemet att du inte vet vad du vill? Då använder vi mötena för att komma fram till vad du vill. Vi har lång erfarenhet både från att vi själva arbetat som chefer och från att coacha och utveckla flera hundra personer i svenska företag. Dessutom har vi jobbat med sociala entreprenörer. Man kan säga att vi är experter på att snabbt hitta de områden som är viktiga. Det gör vi genom samtal där vi ställer frågor och lyssnar på dig. Det är du som sätter målen och som genomför steg till förändring. Vi finns med som vägvisare, bollplank och inspiratörer.

Ord om oss

Feedback från våra kunder för detta nya erbjudande.

” Ett jättebra sätt att med en liten insats förbättra mitt ledarskap. Jag uppskattade också möjligheten att öka min förståelse av mig själv genom Enneagrammet. Det har både hjälpt mig att förstå mig själv bättre och det har underlättat i mina relationer.”

När de tre mötena är genomförda kan du fortsätta med ett individuellt program med personliga möten. Fråga din ledarutvecklare för mer information.