En genomarbetad strategiplan förankrad i god insikt om marknaden och som ger företaget en unik position skapar möjligheter för framgång. Men bara planen räcker inte. Det finns många fallgropar när man implementerar en strategi och de flesta handlar om den mänskliga faktorn.  Många företag kommer inte ens så långt att de formulerar en strategi för

Läs mer