5 anledningar varför ledare ska förstå ekonomi

Ekonomi är ett viktigt styrmedel som en ledare helt enkelt måste behärska. Varför är det så viktigt? Här följer 5 anledningar varför ledare ska förstå ekonomi. 


IMG_3314 halv spalt

  1. Rätt beslut kräver bra beslutsunderlag. En verksamhet behöver inte bli särskilt stor innan det blir för komplext att överblicka utan ekonomisk uppföljning och analys. Ledare fattar hela tiden beslut som får ekonomiska konsekvenser och då gäller det att du har koll på läget.
  2. Mål ger fokus och fokus leder till att vi ser möjligheter och möjligheter leder till framgång. Ekonomiska mål är viktiga för en effektiv styrning av företaget.
  3. Var tjänar vi pengar? Och var förlorar vi pengar? Koll på ekonomin gör att du förstår vilka delar av verksamheten som behöver förbättras. Vilka personer i företaget behöver jag som ledare stötta och vilka kan få stor frihet? Se till att alltid få bästa möjliga utväxling på din tid.
  4. Det är inte svårt att konstatera i efterhand att det gått dåligt. Utmaningen ligger i att kunna följa rätt nyckeltal och förutspå trender och förändringar. Det är bara då du kan agera i tid och förebygga problem. Omsättning per anställd, kapitalomsättningshastighet eller vinstmarginal; vilka nyckeltal behöver du följa upp?
  5. En van ledare har hela tiden en uppfattning om hur verksamheten går genom att avläsa aktiviteten på kontoret och intryck i möten med kunder. Men det är lätt att bli påverkad av den aktuella situationen, speciellt vid väldigt goda eller väldigt dåliga tider. Att ha ordning på siffrorna balanserar din intuitiva uppfattning. Egot vill gärna lura oss att tro saker om verksamheten. Ekonomisk analys hjälper dig att se igenom egots dimridåer.

Dessutom är det kul att ha ordning på sifforna. Du känner dig proffsigare och du blir bättre på att ställa krav på ekonomiavdelningen så du får ut rätt rapporter i rätt tid.

Ledare kan man bli oavsett bakgrund och långt ifrån alla har en företagsekonomisk utbildning i bagaget. Med chefsansvaret följer ofta ett ekonomiskt ansvar. Många känner osäkerhet inför resultat- och balansräkningar och går miste om ett nödvändigt verktyg för att styra och följa upp sin verksamhet. Det kan kännas pinsamt att erkänna osäkerhet och okunnighet inför kollegorna.

Nu finns en enkel lösning på dina bekymmer.

Protea har uppmärksammat att detta är ett område som får många ledare att sucka. Vi har därför tagit fram en programdel som sammanfattar företagsekonomi på en nivå som är anpassad för ledare. Här kan du hitta definitioner och samband och träna din förståelse i praktiska övningar tillsammans med din ledarutvecklare. Många av våra kunder är tjänstebolag och här finns avsnitt om frågor som är viktiga där. Läs även om fåmansbolag, företagsvärdering och andra intressanta områden.

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback