Alla är kreativa!

Akreativ i grupplla är kreativa, inte bara en minoritet av speciella människor. Det handlar bara om att skapa rätt förutsättningar så att kreativiteten kan flöda. Allra mest kreativa blir vi när vi arbetar i en grupp.

 

Kärnan i kreativitet är att skapa något nytt baserat på flera kända ingredienser. Detta behövs mer än någonsin nu när allt fler företag utsätts för konkurrens på en global nivå. En intressant egenskap hos kreativitet är att den inte går att styra, man kan inte vara kreativ på kommando. Många upplever ett tillstånd av flow när de är kreativa och det är ju också ett tillstånd man inte kan slå av och på med viljan, även om man kan lära sig att skapa goda förutsättningar för flow.

Uppfattar du dig själv som en kreativ person eller inte? När upplever du flow?

Ett sätt att beskriva kreativitet som Keith Sawyer, en välkänd forskare inom kreativitet, använder är med bokstaven T. Den lodräta linjen symboliserar att det krävs djup kunskap inom ett område och den vågräta symboliserar tillgång till kunskap inom många olika områden. När de kombineras kan kreativitet uppstå.

Mest kreativa är vi när vi arbetar i grupp. De bästa nya idéerna kommer från grupper i samverkan. Det är något som jag själv känner igen, att kreativiteten blir mycket högre när flera hjärnor samverkar. Stämmer det med din erfarenhet också? Vid utdelning av Nobelpriset har frågan varit uppe till diskussion, om det är rätt att dela ut priset till individer eftersom upptäckten egentligen gjordes av en grupp, som i fallet med Higgs-partikeln i CERN.

Forskning visar att gruppen fungerar bäst när det inte finns en ledare utan när alla i gruppen bidrar. Från forskning om team känner vi igen att ett team är som mest effektivt när alla kommunicerar lika mycket, dvs ingen tillåts att dominera gruppen. En annan viktig faktor är att alla i teamet känner ett gemensamt ansvar för att nå gruppens mål. Arbetssättet i gruppen ska gärna innehålla ett mått av improvisation. I gruppen skapas ”T”-effekten genom att kan alla lämna bidrag till både djup och bred kunskap. På en arbetsplats kan spontana kreativa grupper uppstå när personer från olika delar av företaget träffas, kanske under fikarasten. Därför kan det vara bra att det finns whiteboardtavlor i närheten av kaffeautomaten.

Vad kan du göra för att stimulera kreativitet på din arbetsplats?

Alla är kreativa. Kreativitet är en förmåga som alla har, men många uppfattar sig själva som inte kreativa, vilket kan vara hämmande i sig. Vi censurerar ibland oss själva, kanske av rädsla för att verka dumma. Vissa blandar ihop konstnärligt skapande med kreativitet, men här menar vi kreativitet som kan förekomma i väldigt många olika sammanhang.

Kanske vill du fördjupa dig mer i ämnet? Keith Sawyer har skrivit flera böcker i ämnet. De finns ännu inte översatta till svenska, utan bara på engelska. ”Zig Zag” ger praktiska tips för att du själv kan bli mer kreativ. ”Group genius” handlar om hur kreativa grupper fungerar. Om du inte vill köpa böcker finns intressanta artiklar att läsa på hans hemsida.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback