Attitydförändring är nyckeln till hög motivation

I ledarens roll ingår ofta att driva förändringar. För att få med alla i förändringen handlar det om att väcka allas motivation. Då är det viktigt att hitta nyckeln till hög motivation och den heter attitydförändring.  *)

narciss-attitydforandring-protea-leadership

Förslag till förändring väcker ofta motstånd. Som ledare ligger du ofta steget före medarbetarna och är redan övertygad om hur bra det kommer att bli. Nu ska du bara förklara alla fördelarna för dina medarbetare. Du kan presentera starka argument, men ändå verkar medarbetarna ointresserade eller rent ut negativa. Varför blir det så?

För att en person ska ta åt sig en ny tanke behöver personen passera genom en process i flera steg. I ett tidigt skede gäller det att förstå själva tanken. Ett senare steg är att verkligen ta åt sig tanken och börja gilla den, vi kan kalla detta steg för en attitydförändring. Det är först efter attitydförändringen som personen kan bli motiverad att agera på den nya tanken. Det räcker alltså inte med bara förståelse. Det här är tydligt i exempelvis reklam för statusprylar. Där handlar det inte om att förstå de egenskaper som dessa saker har utan det handlar nästan enbart om attityder. Det är viktigt för dig som ledare att förstå att det stora hindret inte är förståelse utan attitydförändringen.

Att någon har förstått något är alltså inte samma sak som att han eller hon kommer att göra något!

Man hör ofta personer säga ungefär så här: ”Det är lugnt, hon har förstått.” En mer korrekt beskrivning hade varit att säga: ”Hon har förstått situationen men jag vet inte hur hon ställer sig till den.”

Vad är det som kan få en person att börja gilla tanken med förändring?

Kommunikation är ditt bästa hjälpmedel för att förmedla svaret på viktiga frågor som säkert dykt upp hos dina medarbetare:

  • ”Varför ska vi förändra?” Du behöver förmedla en vision och en förklaring till varför förändringen behövs.
  • ”Hur påverkar förändringen mig?” Du behöver förklara hur förändringen påverkar personalen och hur de kommer att få fördelar av förändringen.
  • ”Hur ska vi genomföra förändringen?” Du behöver förklara vägen fram till målet, på ett sätt som gör att varje medarbetare känner att detta är möjligt, som stärker självförtroendet.

Lycka till med att driva förändringar, för de behövs. Om du vill ha ett bollplank i processen, kontakta oss på Protea Leadership. Vi har guidat många ledare genom stora och svåra förändringar.

*) Det finns fler faktorer som kan minska motivationen. Vi återkommer till dem i kommande inlägg.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback