Dags för modern motivation

Hur kan du som ledare skapa de rätta förutsättningarna för att medarbetarna ska känna sig motiverade? Du behöver tillämpa modern motivation. Då behöver du känna till tre byggstenar för stark motivation. När förutsättningarna på jobbet möter dessa grundläggande psykologiska behov blir den inre motivationen stark. Motiverade medarbetare trivs och gör jobbet så mycket bättre.


eld-motivation-drivkraft-protea-leadership

 


omodern motivation

Hur gör man för att motivera andra? När vi frågar olika personer om motivation är det piskan och moroten, bestraffningar och belöningar den metod de flesta nämner. Men det är inte det bästa sättet. Forskningen visar att när det handlar om komplexa arbetsuppgifter (dvs. de flesta jobb idag) kan belöningar till och med sänka prestationen. Dan Pink skrev en bok ”Drivkraft” och har hållit föredrag om detta. Du kan se en sammanfattning i den här utmärkta filmen på Youtube.

Men många äldre chefer håller inte alls med. De tycker att det är väl självklart att folk blir motiverade om man lockar med höjd lön eller bonus men den unga generationen (generation Y) håller inte med. Vi befinner oss mitt i ett skifte. De gamla metoderna fungerar inte längre. Därför behöver dagens ledare lära sig nya metoder om modern motivation.

Självbestämmandeteorin (SDT)

En teori som passar bra in i framtidens ledarskap är Självbestämmandeteorin eller på engelska ”Self Determination Theory” (SDT). Underligt nog är det inte så många som känner till den, trots att den testats och belagts i tusentals studier inom många olika områden. Den förklarar hur man skapar förutsättningar för en stark inre motivation, alltså en modern motivation.

Motivation är som en inre eld som får oss i rörelse. Du har kanske sett triangeln som förklarar vad en eld behöver för att brinna; bränsle, värme och syre. Om du tar bort minst en så slocknar elden. Det är helt enkelt så man släcker en brand, ta bort bränsle, värme eller syre. En stark inre motivation bygger på tre grundläggande psykologiska behov. När de är tillfredsställda är den inre drivkraften både stark och uthållig.

Tre grundläggande psykologiska behov

 

  • Självbestämmande – känna att jag kan påverka min arbetssituation och att jobbet är meningsfullt.
  • Kompetens – känna att jag är bra på mitt jobb och därför är jag viktig och värdefull.
  • Gemenskap – känna att jag ingår i en gemenskap med människor jag gillar, där vi visar omtanke och respekt mot varandra.

Som ledare behöver du förstå hur du kan påverka dessa tre grundläggande psykologiska behov hos de personer du leder. Det går inte att motivera alla personer med samma upplägg. Alla människor är olika, med olika behov och olika värderingar. För att kunna leda och motivera andra behöver du förstå och lära känna dem. Det är en viktig komponent i modern motivation och kräver ett större engagemang av ledaren.

En slutsats man kan dra är att det inte kommer att fungera med för många direktrapporterande. På radion nämndes upp till 60 direktrapporterande inom äldreomsorgen. Då kan man inte utöva ledarskap utan det handlar istället främst om administration. Och det riskerar att minska medarbetarnas motivation.

Vilket antal direktrapporterande är bäst? Det är naturligtvis svårt att ange exakt, men inte mer än 9 kan vara ett bra riktvärde.

Proteas ledarguide

Sammanfattningsvis är Självbestämmandeteorin den form av modern motivation som vi förespråkar. Läs gärna mer i vår Ledarguide om det motiverande ledarskapet. Du kan ladda ner den från vår hemsida.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.