Egot är ute och cyklar

Egot är ute och cyklar, det gäller i väldigt många situationer. I det här inlägget har vi valt att exemplifiera det på ett mer bokstavligt sätt. Vi ska använda oss av den ökande trenden att cykla till och från jobbet.

 

 

ATT Cykla till jobbet är framtiden

Visst är alla som cyklar till och från sina jobb fantastiska! Det är beundransvärt att ge sig ut på en ofta flera mil lång cykelfärd i många gånger dåliga väderförhållanden. Genom att cykla minskar de trängseln på våra infartsleder, de minskar utsläppet av växthusgaser och de håller sig i form vilket minskar samhällets kostnader för sjukvård.

Tittar man på strömmen av cyklister på de ofta trånga cykelbanorna verkar de allra flesta trivas med sitt cyklande. Det finns också en liten grupp som inte verkar göra det. De märks för de har bråttom, mycket bråttom! Andra trafikanter ska veta sin plats och hålla sig ur vägen för dem, alldeles oavsett vad trafikreglerna säger. De äger alla cykelbanor, trottoarer, parker och vägar. De behöver inte stanna för rött ljus eller bry sig om enkelriktningar eller regler för omkörning eller andra cyklister. Denna lilla grupp tillhör en särskild och exklusiv skara som själv sätter reglerna för sin framfart.

Vi tror att de i den här gruppen är vanliga trevliga personer när de inte cyklar. Om vi skulle fråga dem om varför de cyklar till och från sina jobb skulle de antagligen nämna goda värderingar med cyklandet: miljön, att hålla sig i form, att bli mer harmonisk på jobbet, att minska stresskänslan och att bli mer fokuserade i sitt jobb och hemma. Det vore osannolikt att någon skulle säga exempelvis ”det är så utvecklande att bli asförbannad på fotgängare som inte har vett att hålla sig undan”.

 

Ibland sitter egot vid styret

Du som har följt vår blogg vet att nu närmar vi oss en diskussion om egot. Det är uppenbart att denna lilla grupp av cyklister i hög grad är styrda av sina egon och inte sina värderingar. För dem är resan till jobbet inte bara en resa utan också en tävling. Det är en tävling med sig själv om att klara resan på en viss tid. Det kan också vara tävlingar med andra cyklister som att komma snabbast upp för en backe eller att våga cykla mot rött. Egot trivs när det är tävling. Tävlandet ger det energi och med mycket energi vill det gärna hitta på andra ego-hyss som att svära åt andra cyklister eller att känna sig osårbar vid en livsfarlig omkörning.

Vad händer i oss när vi tillåter oss själva att bli offer för våra egon och därmed agerar mot våra värderingar? Oavsett om vi är medvetna eller inte får vi ett energiläckage och en lägre självuppskattning. Är vi medvetna om att vi inte lever upp till de egna värderingarna kan vi dessutom känna skamkänslor. Energiläckage och skamkänslor är förstås inte bra vare sig för prestationsförmågan eller för välbefinnandet.

 

Mindre ego – mer medveten

En central del i alla Proteas program är att bli mer medveten som ledare och människa. Medvetenhet får du främst genom att förstå dig själv bättre, en förmåga att kunna skilja på vad egot vill och vad du vill (dina värderingar). Det kan ta ett helt liv att förstå sig själv någorlunda men med vår metod för ökad självkännedom går processen betydligt snabbare.

Vad är det då för fördelar att bli mer medveten? Jo medvetenhet, eller om man så vill visdom, gör att du fattar bättre beslut, att du inte låter egot hindra dig eller förleda dig att göra dåliga saker, att du får bättre kontakt med andra människor, att du blir mer immun mot negativa tankar och psykiska påfrestningar, att du känner mer harmoni och mindre stress, att tillvaron känns mer meningsfull och att du känner mer samhörighet med andra människor. Kortfattat: Du blir både en bättre och mer effektiv ledare och en mer harmonisk människa.

 

Så cyklist: Fundera på om du lever upp till dina värderingar ute på cykelbanorna. Finns det ett glapp mellan värderingar och beteende kan cyklandet bli en bra träningsform, inte bara för kroppen, utan även mentalt.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.