Enneagrammet – ökar förståelsen mellan människor

Enneagrammet beskriver nio olika drivkrafter. Jenny Wikström på Moment samtalar med mig om Enneagrammet i podcasten Moment Meetings. Lyssna om du är nyfiken!


moment_meetings_enneagram_Mona_Brenkle_Gejer_Jenny_Wikstrom

Podcast om Enneagrammet

Om du vill få en snabb introduktion till Enneagrammet kan du lyssna på ett avsnitt av podcasten Moment Meetings. Mona ger en introduktion till modellen och en snabb genomgång av de nio olika typerna. Dessutom ger Mona några exempel på hur olika typer kan missuppfatta varandra, både på jobbet och privat.

Här är en länk till avsnittet. Du kan också söka fram det där du lyssnar till podcaster, på Apples Podcasts, Spotify eller Stitcher.

Enneagrammet beskriver drivkrafter, inte beteenden. Det kan lätt bli att man blandar samman detta, innan man vant sig att ta perspektivet drivkraft. Att öka förståelsen mellan människor underlättar samarbete. För ledare som ska motivera sina medarbetare är det viktigt att motivera varje individ utifrån deras egna drivkrafter. Detta är en av många situationer när Enneagrammet kan bidra till ökad förståelse.

en varning

När man kommer i kontakt med Enneagrammet och ser hur användbart det är blir många entusiastiska och vill sprida det till alla de känner. Jag vill bara förmedla en varning. Börja inte ”typa” alla du känner genom att tala om för dem vilken typ du tror att de är. Du kan ha fel, eftersom du bara kan observera beteenden och inte kan veta vilka drivkrafter som ligger bakom. Personen i fråga måste själv vilja och delta aktivt i en dialog för att komma fram till sin typ.

Nya perspektiv

Det du kan göra är att använda beskrivningarna av de nio typerna för att hjälpa dig att ta åtta perspektiv på livet som skiljer sig från hur du vanligen tolkar olika situationer. Det bidrar till ödmjukhet och öppenhet. Även om du inte vet vilken typ någon annan är så vet du i alla fall att de troligen upplever och tolkar världen på ett annat sätt än du gör.

Vi på Protea kan hjälpa dig att typa, dig själv eller hela ditt team. Läs mer här. Det brukar vara mycket uppskattat och leda till ett smidigare samarbete.

Lär dig mer om Enneagrammet

Det finns bra böcker om Enneagrammet. På svenska finns två böcker; av Wiktorén och av Timm och Tornell. På engelska finns många bra böcker av bland andra David Daniels, Beatrice Chestnut, Riso & Hudson, Helen Palmer. Det finns också många sidor på nätet. Ytterligare en varning, Enneagrammet har blivit väldigt populärt de senaste åren i USA så många har skrivit om Enneagrammet utan att förstå det på djupet, så var källkritisk.

Lycka till med Enneagrammet och med smidiga relationer till personer omkring dig.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.