Framtidens ledare sökes!

Framtiden är en föränderlig omvärld där det blir allt viktigare för företag att snabbt anpassa sig till omvärlden. Det kräver lyhördhet, flexibilitet och kreativitet. Detta säger något om vilken typ av ledarskap som behövs i företag/organisationer och vilka egenskaper en ledare bör ha.

Dessutom har Generation Y andra förväntningar på ledare än tidigare generationer och de kommer nu ut på arbetsmarknaden på bred front. 

Innovativa organisationer utmärks av

 • Hög tillit (alltså låg rädsla)
 • Vågar göra misstag
 • Vågar säga sin åsikt
 • Alla är viktiga, alla tar ansvar
 • Starka team
 • Ser till helheten

Då behövs ledare som kan skapa en arbetsplats där människor känner sig trygga. Då krävs

 • Förutsägbarhet
 • Att vara en tydlig och positiv förebild
 • Förmåga att se människor, med en vilja hjälpa alla medarbetare att utveckla sin fulla potential

Förr ville många se en stark ledare som går längst fram och pekar med hela handen. Nu fungerar inte det. Det räcker inte med en smart person, vi behöver allas sammanlagda erfarenhet för att kunna möta utmaningar på företagets marknad. Om alla litar på endast en person kommer vi att hänga med en tid, men förr eller senare missar ledaren något viktigt och framgång vänds till motgång.

När hela teamets kompetens och kontaktyta mot omvärlden engageras blir den sammanlagda förmågan mångdubbelt större och sannolikheten att fatta rätt beslut i rätt tid ökar.

I Generation Y (milleniegenerationen födda från tidigt 1980-tal till sent 1990-tal) är det många som verkligen vill känna att ledaren ser deras potential och ger dem möjlighet att utveckla den, gärna snabbt! Här behövs närvarande ledare som kan guida med tydliga mål.

De sätter stort värde vid tydliga och starka värderingar och vill känna att deras värderingar och företagets stämmer väl överens. Hållbarhet är en viktig fråga som ledaren förväntas agera i.

Hur ser profilen ut för framtidens ledare?

 • En dokumenterad förmåga att bygga effektiva team
 • Mycket god kommunikationsförmåga; från förtroliga samtal till föredrag inför stora grupper, både skriftligt och muntligt, en skicklig lyssnare.
 • Förmåga att medvetet kunna växla perspektiv mellan helhet/strategi och det närliggande och detaljerade.
 • Hög energi, förmåga att inspirera andra.
 • Gedigen kunskap inom sitt verksamhetsområde/bransch.
 • Förmåga att driva både strategisk utveckling och den dagliga verksamheten samtidigt.
 • Väl utvecklad känsla för kundens behov.
 • En mogen individ som har distans till sitt ego och har förmåga att vara 100% närvarande.

Passar du in på profilen? Har du områden du behöver utveckla? Protea har metoder och verktyg som tränar viktiga förmågor.

Ett av våra specialområden är att utveckla distans till sitt ego. Undrar du varför detta är viktigt för ledarskap? Vi berättar gärna mer.  Kontakta oss!

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback