Gå emot din första reaktion vid kriser

Ett år har gått och pandemin fortsätter. Hur länge till vet vi inte. Vissa branscher är i djup kris medan andra har anpassat sig till en ny men fungerande vardag. Men vad som händer imorgon vet vi inget om. Nästa kris kanske väntar runt hörnet? Vad behöver du som ledare tänka på när krisen slår till? Ibland är den första reaktionen inte rätt. Ibland är det rätta att göra tvärtom! Läs mer om hur ett modernt ledarskap kan gå på tvären mot din första reaktion vid kriser.


kriser-pandemi-covid-19-protea-leadership-psykologisk-trygghet

 


1. Visa dig sårbar.

Det första man drabbas av vid en kris är brist på information. Den första reaktionen kan vara att ändå vilja ge sken av att ha koll på läget. Men gör inte det. Gör tvärtom! Att erkänna att du inte vet allt minskar inte förtroendet, tvärtom. Det kommer att få människor i din närhet att lita mer på dig. Det är så som tillit byggs, genom att någon vågar börja visa sig sårbar. Kommunicera ofta, även om det känns som om du inte har något konkret att komma med. Men att låtsas som att du vet när du inte gör det, sänker förtroendet för dig som ledare.

2. Agera snabbt.

Det är lätt att bli handlingsförlamad i en kris. Att vilja sitta still i båten och vänta på att läget blir lite tydligare. Gör inte det. Gå emot den impulsen och våga agera. Att inte agera förstärker känslan av osäkerhet. Tag ett steg framåt, för då kan du börja samla erfarenhet. Du kan justera dina beslut i efterhand. Blev det fel, erkänn ditt misstag och försök igen. Ofta lär man sig mycket och snabbt av misstag. Om du blir helt handlingsförlamad lär du dig ingenting.

3. Stå stadigt förankrad i värderingar.

Håll fast vid bolagets och dina grundläggande värderingar och låt dem styra ditt agerande. Det ger tydlighet och skapar förtroende. Plötsligt är kanske bolagets mål inte alls relevanta när situationen har förändrats mycket på kort tid. Fokus smalnar av när stressen tilltar, men håll emot. Tappa inte bort värdegrunden. Värderingar ger riktning och integritet. Om en av bolagets grundläggande värderingar är att sätta kunden i fokus, håll fast vid den. Om det är öppenhet är det extra viktigt att visa alla att du inte har en dold agenda.

4. Be om hjälp

Bjud in andra. Instinkten när krisen slår till är kanske att öka kontrollen, men gör tvärtom. Be om hjälp. Låt medarbetare komma med idéer och hjälpa till att genomföra dem. Människor har ett inre driv att vilja hjälpa varandra, vilket brukar märkas tydligt vid en kris. Det väcker en känsla av meningsfullhet. Det skapar en känsla av trygghet och hur den spirar innovation och hoppfullhet.

Ett modernt ledarskap

En ny tid behöver ett nytt ledarskap. Den starka ledaren som pekar med hela handen och är den enda som kan tolka situationen är en föråldrad bild av ledarskap. Nu behövs ledare som kan vara både mjuka och starka samtidigt. Vi lever i en tid av paradoxer. Det är kanske kännetecknet för en stor omvandling av samhället.

En klok person att lyssna till är Amy C. Edmondson, Novartis Professor of Leadership and Management vid Harvard Business School. Ett centralt begrepp för hennes forskning är psykologisk trygghet på jobbet och i team. Det är en viktig komponent i ett modernt ledarskap. I en kort film berättar hon om vad som krävs av ledare i kriser. Här hittar du filmen. Det finns också ett intressant föredrag på TED om att utveckla team.

Hon deltar i en konferens som heter Mindshift den 12 maj 2021. Konferensen handlar om den inre omvandling som krävs för att driva den yttre förändring som behövs, för att hantera våra många och komplexa utmaningar som mänsklighet. Amy Edmondson fortsätter att stödja arbetet med Inner Development Goals.

Vi på Protea hoppas få diskutera modernt ledarskap och dess paradoxer med dig. Det är så intressant! Vi brinner för att få dela med oss av detta. Kontakta oss här.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.