Krig eller fred?

Är du i krig med livet, med otrevliga människor som tar lång tid på sig i kassakön, som tar din parkeringsplats framför näsan på dig och som inte respekterar dig på jobbet? Eller lever du i fred med livet, i acceptans med livets med- och motgångar? Skillnaden mellan krig och fred är stor men lyckligtvis går det att förändras. Du gör det genom ett målmedvetet arbete för att utveckla visdom och personlig mognad. Detta är vad utveckling som vuxen handlar om.


fred-visdom-personlig-mognad-protea


 

 

Read a summary in English of this article further down on this page.

Visdom eller egoism

Motsatsen till visdom och personlig mognad är egoism. När mötte du senast en vis och mogen person? Svårt att säga säkert? När mötte du senast en egoistisk person? Troligen idag. Egoism får oss att göra kortsiktiga val som senare inte alls känns bra. Har du märkt att du inte blir lyckligare av att köpa en större teve eller en dyr designerväska? Har du märkt att många oroar sig för klimatförändringar men ändå lever precis som de alltid gjort. Varför blir det så? En person som utvecklat visdom och personlig mognad gör klokare val och lever därför ett mer behagligt liv. Alla behöver utvecklas hela livet, inte bara i barndom och ungdom.

Proteas ledarprogram fokuserar på utveckling av visdom och personlig mognad (dessutom ledarskap, såklart). Därför blev vi glada när vi nyligen (25 april 2019) läste en debattartikel i DN om behovet av vuxenutveckling.

I folkmun pratar vi till exempel om dåligt ledarskap eller medarbetare med samarbetssvårigheter, men förklaringen är i många fall brist på mognad eller inre resurser hos individen att hantera det uppdrag man har framför sig och sin livssituation.” skriver författarna och vi instämmer.

Erfarenheter av Proteas ledarprogram

När vi frågar våra deltagare vad de fått ut av Proteas ledarprogram är det ofta de ökade inre resurserna som lyfts fram.

”Jag förstår mig själv på ett djupare sätt nu och det gör mig tryggare i min ledarroll, jag får mera gjort och jag är gladare både på jobbet och hemma.”

”Förut blev jag ofta förbannad på mina medarbetare när de inte fattade vad jag menade, men nu kan jag upptäcka och stoppa mina automatiska reaktioner i tid och är mycket sällan arg.”

”Det har alltid varit viktigt för mig att vara bäst på allt jag gör. Nu har jag lärt mig att hantera min prestationsinstinkt och detta har gjort mig till en lugnare och mer effektiv person.”

”Jag har lärt mig att vara fullständigt närvarande i möten med mina medarbetare och hemma med familjen. Det krävde träning men nu när jag gör det känns det galet att jag inte gjorde det förut. Dessutom upplever jag idag andra människor som mer intressanta och mötena som mer givande.”

”Insikten om att tankar inte behöver vara sanna har betytt mycket för mig. Numera känner jag att det är jag som bestämmer och inte tankarna”.

Vuxenutveckling behövs

Det behövs vuxenutveckling på bred front för att vi ska kunna skapa en framtid vi själva vill leva i och som vi vill lämna över till våra barn och barnbarn.

Författarna till debattartikeln skriver ”På samma sätt som Sverige är ett föregångsland avseende jämställdhet och hållbarhet kan vårt land bli en inspirationskälla i frågor som rör visdom och personlig mognad.” Sverige har också varit en förebild genom satsningen på subventionerade personaldatorer på 1990-talet. Det utvecklingssteg vi behöver nu handlar inte om teknik och prylar utan om oss människor och hur vi tänker om oss själva och världen.

En naturlig arena för vuxenutveckling är arbetsplatsen. Vi hoppas att företag kommer att sätta utveckling av personlig mognad och visdom hos medarbetarna högt på sin agenda. Vad vinner företag på det? Jo, det skulle stärka företagens konkurrenskraft och minska kostnaderna för sjukskrivningar.

Företag som satsar på denna typ av utveckling, även kallad vertikal utveckling, märker många positiva effekter. En undersökning från 2018 visar att över 60% av de tillfrågade svarar att de inte är engagerade på jobbet. Skillnaden i både kvantitet och kvalitet på själva arbetet från en engagerad medarbetare jämfört med en oengagerad är enorm. Här finns stora vinster att hämta för företag som satsar på vertikal utveckling.

Läs mer om vertikal utveckling, om mognad och visdom i kommande artiklar från Protea.

War or Peace?

Wisdom and personal maturity – major goals in adult development

Wisdom and personal maturity are scarce in the world we know through feelings of frustration and a sense that something important is missing. Have you noticed that you are not happier after buying a bigger TV or an expensive designer handbag? Have you noticed that many people worry about climate change but still live their lives exactly as before. What is the missing? In a world that is changing faster every day all adults need to develop, not just go to primary school, high school and perhaps university, but continue to develop throughout their lives. This is called adult development.

Leadership programs from Protea are focused on the development of wisdom and personal maturity as well as leadership methods and skills. Therefore we were very pleased when we recently (April 25 2019) read an article in the Swedish newspaper Dagens Nyheter about the need for  adult development (read it here in English). ” … often we are talking about poor leadership or employees with difficulties in collaborating, but in many cases the explanation is lack of maturity or internal resources of the individual to handle the task at hand and one’s life situation.” according to the authors of the article and at Protea we agree.

We hope that companies will put the development of personal maturity and wisdom among employees high on their agenda. It would strengthen the competitiveness of businesses and reduce the costs of sick leave due to psycho-social problems.

Companies that invest in this type of development, also called vertical development, notice many positive effects. A study from 2018 conducted shows that over 60% respond that they are not engaged at work. The difference in both quantity and quality of the work from a committed employee compared to an unengaged is considerable. There are big profits to be made here for companies investing in vertical development.

Learn more about vertical development, about maturity and wisdom in upcoming articles from Protea.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.