Innovativa företag har individen i centrum

Kreativitet och innovationI en omvärld som förändras i allt snabbare takt blir det allt viktigare för företag att ha en kontinuerlig innovationsförmåga, precis som Google och andra framgångsrika företag.

En viktig managementprincip som utmärker innovativa företag som Google är att de sätter individen i centrum. Det betyder att ledningen har tillit till medarbetarna, deras vilja att bidra och deras förmåga att vara kreativa. Detta blir möjligt i en miljö som är skapad för att fungera så, självständigt och kreativt. Företagets innovationsförmåga skapas när medarbetarna tar fram sin inneboende innovationskraft. När många briljanta individer kombinerar sin innovationskraft i effektiva team och i ett öppet nätverkande skapas riktigt framgångsrika företag. Annika Steiber har studerat Google från insidan och lyfter fram kulturen och individerna som de främsta faktorerna, läs mer i denna artikel i Veckans Affärer.

Ledningen behöver alltså ha förmågan att tydligt förmedla vision och affärsidé, att skapa en företagskultur som bygger på tillit och sedan själva agera som goda förebilder. Det krävs en hel del för att vara en sådan ledare.

Protea Leadership har metoderna för att stärka just de egenskaper som krävs av ledare i denna typ av innovativa företag; förmågan att skapa en företagskultur präglad av tillit, förmågan att kommunicera med tydlighet, förmågan att lyssna och vara närvarande, förmågan att fatta medvetna beslut med mera.

 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst och givande möte!

Ring 073-633 24 40 eller mejla till protea@protea.se

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback