Ledarskap och genus – uppskattad och viktig workshop

Igår genomförde Protea en uppskattad workshop i samarbete med Fredrik Eklöf från Kichisaga Leadership. Många viktiga frågor diskuterades om ledarskap och genus. Deltagarna gick hem med nya insikter om ett av världens mest jämställda länder, Sverige, och om sig själva. 

 

 

ws-ledarskap-genus-17-nov-beskuren-800

 

Fredrik Eklöf är en skicklig föreläsare och workshopledare som visade att han hade koll på fakta när det gäller jämställdhet och han kunde svara på alla frågor som kom upp. Fortfarande tjänar män mer än kvinnor (i genomsnitt) medan kvinnor gör betydligt mer obetalt hemarbete. Det område som utvecklats mest i riktning mot jämställdhet är uttag av föräldraledighet där normen gått från att mannen tog ut några dagar när barnet var nyfött samt några när det var OS runt 1993 till att det anses helt normalt att män, både chefer och obefordrade, tar ut ett antal månader föräldraledighet för att få möjlighet att bygga en nära relation till sina barn när de är små. 2012 tog män ut 24% av alla föräldraledighetsdagar.

Det var givande att höra deltagarna berätta om sina erfarenheter från helt olika branscher, både kvinnodominerade och mansdominerade. Forskning visar att företag som har en ledningsgrupp med en jämn fördelning (40/60 åt ena eller andra hållet) har högre sannolikhet att vara lönsamma än andra företag. Det borde vara det starkaste argumentet för företagsledningar att satsa på ökad jämställdhet.

Vi fick lära oss vad det innebär att tillhöra normen och att vara privilegierad. Det är vanligt att den som är privilegierad inte uppfattar att den har fördelar, det är en blind fläck hos den privilegierade gruppen. Revolutioner startar som bekant underifrån. Vi har följaktligen sett en kvinnokamp men ännu ingen manskamp.

En fråga som diskuterades var hur jämställdheten kommer att påverkas av att flickor och kvinnor har högre betyg och i högre grad än män läser och tar examen i högre utbildningar. Kvinnor är ofta mer ambitiösa även på jobbet och tar på sig ansvar och arbetsuppgifter. Kanske speglar det hur kvinnor och män bedöms vid rekryteringar, där kvinnor förväntas uppfylla kravprofilen till 100% medan män rekryteras på potential och har goda möjligheter att få jobb där de bara uppfyller kravprofilen till 60%.

Ett intressant perspektiv som Fredrik lyfte fram är att jämställdhetsarbete inte bara handlar om att skapa mer möjligheter för kvinnor och att bättre ta tillvara kompetensen i samhället, utan även att skapa mer möjligheter för män. Mansrollen har inte alls utvecklats lika mycket som kvinnorollen vilket medför att män ibland känner av att livet är trångt. Inte när det gäller möjligheter på arbetet men på andra områden.

Hur ser det ut där du jobbar? Och hur påverkar det företagets strategiska val, lönsamhet och förmåga att rekrytera och behålla de bästa inom sitt område?

Kichisaga arbetar med intensiva workshopar med ledningsgrupper på internat som med fördel kan kombineras med individuella program från Protea för att få största möjliga utvecklingseffekt på deltagarna. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback