”Min chef gillar mig!”

Med bara en enkel fråga kan du som ledare snabbt få reda på om dina medarbetare känner stark motivation eller inte. ”Min chef gillar mig!” – Stämmer det eller inte? Forskning visar att personer som svarar att de verkligen känner att min chef gillar mig, trivs på jobbet, gör ett bra jobb och mår bra. 


stark motivation glad man kontor

For English translation, scroll down.

Omvänt kan du som chef ställa dig frågan om du tror att dina medarbetare skulle säga att de upplever att du gillar dem. Om du inte är säker på ett jakande svar kan du fundera på vad du skulle kunna göra lite annorlunda. Som grund för ditt resonemang kan du använda Självbestämmandeteorin eller Self Determination Theory (SDT) på engelska. Namnet på teorin är krångligt men modellen är väldigt bra. Det finns mycket forskning som ger stöd åt teorin, läs mer här.

självbestämmandeteorin – SDT

Enligt denna modell har alla människor medfödda behov. Dels fysiska behov som att ha tillgång till luft, vatten, näring och sömn, och dessutom psykologiska behov. De psykologiska behoven är tre:

  • Självständighet
  • Kompetens
  • Gemenskap

När dessa tre behov är tillfredsställda mår människor bra och har samtidigt stark motivation. Man kan säga att man då har en hög inre motivation. Om något eller några av behoven inte är tillfredsställda sjunker motivationen och många börjar också må dåligt. Då är det yttre motivation som styr dig, inte stark inre motivation.

Ett praktiskt exempel

Du har arbetat på ditt nya jobb i fem månader. Din chef delegerar arbetsuppgifter på ett tydligt sätt. Det ger dig utrymme att själv planera ditt arbete, så länge som du levererar det du lovat [behovet av självständighet]. Din chef och kollegor vet vad du kan. Du får positiv feedback som säger att de uppskattar din kompetens och att du gör ett bra jobb [behovet av kompetens]. Stämningen på din avdelning är god. Ni är öppna mot varandra, visar värme och ni lär känna varandra på återkommande fikastunder.  Uppslutningen på ”After Work” är god och du har lärt känna kollegorna även som privatpersoner. När du vid ett tillfälle bet sönder en tand och behövde gå akut till tandläkaren var alla omtänksamma.  De sa att självklart fixar vi så att du kan komma iväg och fixa tanden. Inga problem! [behovet av gemenskap]

 Du trivs bra, känner dig nöjd med dig själv och din arbetsinsats. Du har en stark motivation och har mer energi än på länge. Och det gör du därför att dina grundläggande psykologiska behov är tillfredsställda och fortsätter att vara det. Självklart skulle du svara att du upplever att din chef gillar dig, eftersom du både sett det i handling och hört din chef säga så.

Det handlar alltså inte om något konstigt eller svårt. Bara om att vara normalt trevliga mot varandra och att du som chef som förstår din roll som ledare och är trygg i den. Att du är närvarande i mötet med dina medarbetare.

Så ta med dig detta enkla påstående ”Min chef gillar mig!” och ha det som termometer på arbetsklimatet. Det kommer hjälpa dig att skapa en väl fungerande verksamhet och goda resultat på arbetsplatsen.

Proteas Ledarguide

Om du vill få praktiska tips om hur du kan använda Självbestämmandeteorin i ditt dagliga arbete som ledare/chef kan du ladda ner ett dokument på vår hemsida. Skrolla en bit ner på sidan så hittar du vår Ledarguide ”Motiverande ledarskap – i praktiken”. Eller kontakta oss för ett samtal.

Lycka till med motivationsarbetet!

 

” My manager likes me!”

Using just one single sentence, you as a leader/manager can find out if your employees have a strong motivation or not. “My manager likes me!” People who agree with this statement show strong motivation, are doing a good job and they also feel good.

You can use the same sentence by asking yourself if you think that all your employees would agree to this sentence. If you are not certain of a positive answer, start thinking about what you might need to do a little differently. Self Determination Theory (SDT for short) is a good start. There is a lot of research backing up the basic assumptions of this theory of motivation. You can read about the research here.

Self Determination Theory – SDT

According to SDT all humans have innate needs. We have physiological needs such as air to breathe, water and food, rest and sleep. We also have three basic psychological needs.

The three needs are:

  • Autonomy
  • Competence
  • Relatedness

When all three needs are met, people feel good and also have a strong motivation. If one or more of the three basic psychological needs are not met, the level of motivation drops and many also start to feel bad, show symptoms of stress etc.

A practical example

You have been working at your new job for five months now. Your manager delegates work in a clear and concise way. This makes it possible for you to plan your days and what to do when. As long as you deliver on time, of course. [need for autonomy]. Your manager and your colleagues know your areas of expertise. You receive positive feedback regarding tasks that you have finished. [need for competence]. At the office everybody shows up for the Swedish “fika”. The communication style is open, trusting and warm. You know your colleagues not only at work, but also a little about their private lives [need for relatedness]. 

You enjoy working here a lot. You feel proud of what you have already delivered at work and look forward to learning more skills in the coming years. You would definitely say that you manager likes you, because he/she shows this and has told you so directly.

Strengthening motivation doesn’t require anything strange or difficult. Just being a nice fellow human being will take you a long way. Pay attention to people around you, show appreciation when appropriate. Feeling safe in your role as a leader and manager is good, as is being able to stay present when you meet people.

So, remember this simple statement “My manager likes me!” and use it to improve the working climate in your organization.

Good luck!

There are more articles on motivation and leadership, both at LinkedIn and at protea.se. Most are written in Swedish, but articles published this year have a summary in English.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.