Minska stressen nu!

Brister i ledarskap och hög arbetsbelastning bidrar till ökande problem med stress i arbetslivet, konstaterar Unionen i sin årliga arbetsmiljöbarometer. Sjukskrivningar med denna bakgrund ökar.

 

Det är dags för företagen att ta tag i detta, eftersom sjukskrivna medarbetare är en stor belastning, både ekonomiskt och praktiskt i verksamheten. Allt sämre betyg ”… stärker misstanken att det faktiskt har skett en försämring i den psykosociala arbetsmiljön” skriver Unionen i rapporten.

 

Vi på Protea Leadership AB ser ledarskapet som avgörande för att komma till rätta med båda dessa områden. Starka tydliga mogna människor som ledare kommer att minska medarbetarnas stress genom att skapa tydliga mål och riktlinjer i verksamheten. Dessutom är det viktigt att ledarna själva kan hantera sin arbetsbelastning, så att de kan vara tillgängliga för medarbetarna, att de kan ta sig tiden att verkligen lyssna. Vi vet av erfarenhet att stressade ledare ofta fastnar i att lösa dagliga problem och inte hinner eller orkar med att ta tag i långsiktiga frågor. Om inte chefen tänker långsiktigt blir hela organisationen som en båt utan roder som driver dit vindarna för den. Det är då som stressen ökar på medarbetarna. Protea har fungerande metoder för att ge ledarna rätt verktyg och stöd i förändringen.

 

Låt 2015 bli året då satsningar på ledarutveckling kommer högt på agendan, för chefernas skull, för medarbetarnas skull och för hela organisationens framgång!

 

Läs gärna rapporten på http://www.unionen.se/sites/default/files/arbetsmiljobarometern_nov2014_0.pdf

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback