Har du svårt att nå ditt mål? – Sätt ett förstärkningsmål!

Vissa mål verkar ha någon sorts förbannelse över sig som gör att du inte når dem. I det här inlägget ska vi dela med oss av ett tips som du kan ha nytta av då. Det är tillämpbart både på dig själv och när du ska hjälpa en medarbetare att nå sitt mål. Knepet är att komplettera målet med ett förstärkningsmål.

 

 

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA MÅL.

Att jobba målorienterat har många fördelar. De viktigaste är att saker blir gjorda och i rätt tid.  Dessutom får du bättre kontroll på tillvaron. Tydliga mål leder också oftast till att du känner dig mindre stressad än om du saknar mål. När du sätter mål gör du samtidigt en prioritering och får därmed bort mer eller mindre diffusa saker som du upplever att du ”måste” göra.

Du har säkert redan upptäckt fördelarna med att använda tydliga och helst nedskrivna mål? Då har du nog också upptäckt att det ibland inte blir som du tänkt. Hur du än anstränger dig når du inte ditt mål. Målet kan förstås vara för högt satt men om det är realistiskt att nå det finns det i alla fall en sak du kan göra.

NÄR DU INTE NÅR DITT MÅL

Låt oss titta på en situation där en person har ett utmanande mål som han/hon gärna vill nå men hittills inte riktigt lyckats nå. Standardlösningen är att anstränga sig ännu mer. Det kan betyda att lägga ner mer tid, arbeta snabbare eller att arbeta mer fokuserat. Hårt arbete är ingen dålig lösning men ibland hjälper inte ens det. Det fungerar inte heller i längden att klara sin måluppfyllelse bara genom att ta i ännu mer. Då kör man slut på sig själv.

En bättre metod är att fundera på vad man behöver ändra på för att nå målet. Gör man på samma sätt som vid förra försöket får man samma resultat som då. Ändrar man på något finns det chans att man lyckas. Enligt vår erfarenhet är det främst följande saker som är värda att titta på när du funderar på förändringar:

  • Din egen attityd till målet. Hur är din motivation? Vad har du för tankar om din egen förmåga att lyckas? Kan det vara så att du sätter upp hinder för dig själv?
  • Är det någon specifik förmåga du skulle behöva utveckla för att öka dina chanser att nå målet?

När du identifierat ett förbättringsområde är det dags att sätta ett mål för det. Vi brukar kalla ett sådant mål för ett förstärkningsmål. Ett förstärkningsmål är kopplat till ett resultatmål och syftet är att öka chanserna att nå resultatmålet genom att fokusera på en förmåga som är avgörande för att lyckas eller en attityd som behöver ändras.

EXEMPEL PÅ FÖRSTÄRKNINGSMÅL.

Här följer ett exempel:

Resultatmål: Genomföra samtliga utvecklingssamtal innan 15 juli och få omdömet ”Bra samtal” eller ”Mycket bra samtal” på samtliga.

Förstärkningsmål: Bli en bättre lyssnare. Ska uppnås genom att träna lyssning i minst 10 planerade samtal innan utvecklingssamtalen börjar.

Ett annat exempel på förstärkningsmål är ett initiativ från bland annat Stiftelsen Ekskäret  som går ut på att hitta förstärkningsmål för att mänskligheten ska kunna nå Förenta Nationernas hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Initiativet utgår ifrån att vi människor måste genomgå en fundamental inre förändring för att kunna tackla de många och komplexa problem vi står inför. Det bygger på samma tanke som Albert Einstein hade när han formulerade:

 

Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapade dem.

 

Förstärkningsmålen kallas för Inner Development Goals (IDG). De är indelade i fem grupper:

  • Kognitiva förmågor
  • Attityder och värderingar
  • Identifikation
  • Relation till det egna jaget
  • Sociala förmågor

Du kan läsa mer om dem här. Arbetet med att ta fram målen beräknas vara klart i mars 2022.

 

Vi på Protea vill gärna få kontakt med dig som är intresserad av mänsklig utveckling. Kontakta oss här.

 

Det här är sista inlägget före semestern så vi vill passa på att önska dig en skön och smittfri sommar!

Mona, Jan & Erik

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.