På väg mot väggen?

Är du stressad eller är du på väg att bli utbränd? Det finns steg på vägen in i ”väggen”. Ett sätt att beskriva är att utgå från hur brännskador på huden graderas; första, andra och tredje gradens brännskada. Lär dig att förstå skillnaden, för din egen del och för människor du möter. Alla behöver reagera när en kollega jobbar så mycket att ingen förstår hur han eller hon orkar, för då gör de kanske inte det så länge till.

Jämför med en brännskada

När jag såg en artikel skriven av Nick Petrie, en nyazeländsk coach, där han jämförde olika grader av utbrändhet med brännskador i huden blev jag glad, för att den var så bra. Därför har jag översatt den samt lagt till egna kommentarer. Sist i artikeln hittar du en länk till Nicks hemsida där det finns mer information om det arbete som ligger bakom denna artikel.

Första gradens brännskada – Det har varit en tuff period, ibland känns det för mycket men du fungerar fortfarande effektivt på jobbet.

Andra gradens brännskada – Du känner dig stressad hela tiden, du känner dig aldrig riktigt utvilad, det börjar bli svårt att prioritera, jobbet känns inte kul som det brukade dvs. din motivation sviktar.

Tredje gradens brännskada – Rakt in i väggen! Du klarar inte längre enkla uppgifter, glömmer saker, kan inte fokusera alls, okontrollerbara känslor gör att du fräser ifrån eller bara gråter. Du orkar nästan ingenting och känner inte igen dig själv.

Ofta finns det också fysiska symptom, som blir allt fler och allt värre ju mer sliten du blir. Det kan vara huvudvärk, krånglande mage, hudutslag, ökad infektionskänslighet, hjärtklappning, panikångestattacker och mycket annat. Lär känna din egen kropp och vilka signaler den skickar, så du själv kan reagera i tid.

Vilka insatser passar?

Beroende på vilken sorts brännskada du fått så behöver du olika insatser för att komma tillbaka till välmående. Det kommer också ta olika lång tid innan du är tillbaka på 100% på jobbet.

Första graden – vila och återhämtning

Lägg in pauser under arbetsdagen, sitt inte vid datorn varje kväll och jobba, lär dig att slappna av på riktigt, träna in en lugnare takt i livet. Ge dig själv mer utrymme och gärna med en aktivitet du mår bra av som yoga, trädgårdsarbete, promenader eller lättare träning. Vänta med den riktigt tuffa träningen tills du återhämtat dig.

Andra graden – Ändra både jobb och inställning

Du behöver tydligare gränser, basera inte din självkänsla enbart på jobbet, lär dig effektiva metoder för planering som skapar en tydlig struktur. Då blir det enklare att säga nej till saker som inte är ditt ansvar. Arbeta igenom dina värderingar för att ha dem som fast mark under fötterna. Gör ändringar på områden där du inser att du inte lever i harmoni med dina värderingar. En coach/ledarutvecklare kan vägleda dig att genomföra förändringar och etablera nya vanor.

Tredje graden – lång återhämtning och djupgående förändringar

Du behöver sjukskrivning, troligen en längre period, längre än du hade kunnat tro. Ta hjälp av företagshälsovård eller motsvarande professionellt stöd, för det här är för svårt att ta sig ur på egen hand.  Du behöver identifiera de mönster du har som drev dig att köra slut på dig och ändra dem. Det är en lång och tuff resa, som ofta är skakig. Det är vanligt att ha perioder när du känner dig bättre, då du gör lite för mycket och sedan en period när du känner dig riktigt dålig igen. Konsekvensen blir en känsla av att det aldrig kommer att bli bra, men det blir det. Många personer som tar sig igenom tredje gradens brännskador ändrar stora delar av sitt liv och blir mycket lyckligare efter utbrändheten än innan. Gå tillbaka till arbetslivet försiktigt med gradvis minskande grad av sjukskrivning.

Reagera i tid!

Vi har alla ett ansvar att reagera och våga prata med personer som verkar vara på väg mot väggen. Även om personen inte verkar lyssna och inte verkar tacksam. En medmänsklig plikt!

Om du känner igen dig i beskrivningarna ovan, be om hjälp! Det går att vända utvecklingen. Prata med din chef, kollega, HR-avdelning, företagshälsovård eller någon av ledarutvecklarna på Protea eller någon annan person du har förtroende för. Vi som har mött många stressade personer kan vägleda dig vidare och göra vägen tillbaka något kortare.

Du är inte ensam. Det är inget att skämmas för. Det betyder inte att det är något fel på dig. Din personlighet bidrar men dessutom behövs en omgivning (arbetsplats, samhälle) som premierar folk som jobbar hårt.

Idén att jämföra olika grader av utbrändhet med brännskador på huden kommer från Nick Petrie, en ledarutvecklare med bakgrund från Nya Zeland men numera verksam runt om i världen. Han har gjort en studie där han sammanställt intervjuer med många personer. Läs mer om hans arbete här.

Image by günter from Pixabay

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.