Råd när du säljer ditt företag

Funderar du på att sälja ditt företag? Här kommer några praktiska tips från Andreas Westling som var med och sålde svenska tech-bolaget Navetti AB till amerikanska branschkollegan Vendavo 2018, som ett tilläggsförvärv genom Privat Equity bolaget Francisco Partners.

Andreas-Westling-salja-ditt-foretag-protea-leadership

 

Webinarium 7 oktober kl 8-9

Du är välkommen att anmäla dig till webinarium fredagen den 7 oktober klockan 8-9 om att ”Sälja ditt företag”. Klicka här och registrera dina uppgifter.

Här kommer Andreas tips och råd:

  • För att ha kapacitet över att vara aktiv i de diskussioner som leder fram till ett förvärv är det viktigt att delegera många arbetsuppgifter till dina närmaste chefer. Börja med detta i god tid innan försäljningen startar. [Ledarcoachens kommentar: Det är alltid klokt att delegera som chef och ledare. Sikta på att mer göra dig själv överflödig. Din enhet ska kunna klara sig utan dig i två veckor. Då har du lyckats.]
  • Räkna med att tiden före och efter ett förvärv blir en mycket intensiv arbetsperiod.
  • Trots en noggrann Due Diligence (DD) är det lätt hänt att man missar viktiga aspekter när man bedömer hur väl förvärvaren och det förvärvade bolaget passar ihop. Var beredd på friktion i integrationsprocessen. Det är en naturlig del i integrationen.
  • En aspekt av friktion är att vissa medarbetare som varit stjärnor innan bolaget säljs kanske inte alls trivs eller passar in i den nya sammanslagna organisationen. Det är tråkigt men ofta oundvikligt. Å andra sidan kan andra medarbetare komma mycket bättre till sin rätt i den nya organisationen och blomstra där. Så att några personer slutar är ett väntat resultat som man får acceptera.
  • En viktig aspekt att väga in är företagskulturen, om den är mer entreprenöriell eller mer byråkratisk. Om bolagen är olika på denna punkt kommer friktion helt säkert att uppstå från bägge håll, eftersom sättet att hantera problem skiljer sig åt i grunden. Challenger-konceptet framtaget av Claes Knutson kan vara användbart. Det är en ”fyrfältare” med initiativ på x-axeln och disciplin på y-axeln.
  • En annan aspekt av kulturella skillnader är mellan olika länder. Sättet att leda skiljer sig, kanske mer än man först tror. Därför är det oftast enklare att integrera två svenska företag än ett svenskt och ett utländskt.
  • För den som säljer är det viktigt att veta exakt vad man vill uppnå och vad man är beredd att ge upp för att få det.
  • Det är också viktigt att ge de anställda rätt förväntningar kring er tillväxtresa och eventuella långsiktiga förändringar i ägarstruktur. Vill ni till börsen, ta in kapital genom nya ägare, eller skala affären genom en annan industriell aktör. Om du vet att du kommer att vilja sälja bolaget, förbered gärna organisationen i god tid. Däremot är det ofta svårt att vara öppen under själva processen och speciellt under förhandlingsfasen eftersom detta ofta sker under konfidentialitet.

Hur gick förvärvet?

Slutligen, hur gick detta förvärv? Blev det lyckat? Utifrån förvärvarens målsättningar så nåddes målen, så visst får detta förvärv betecknas som lyckat.

 

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.