Samtalets styrka för framtidens ledare

Samtal är ett av de viktigaste verktygen för framtidens ledare. Det skapar grunden för psykologisk trygghet mellan människor, som i sin tur är grunden för effektiva och kreativa team. Dessutom bidrar det till det vi kallar ”vertikal utveckling” eller mänsklig mognad och det behöver vi mer av, både i företag och i samhället i stort. Därför har vi med samtalet, dess attityder och tekniker, i alla våra program och utbildningar för framtidens ledare.


tre_apor_lyssna_aktivt_samtal_protea_leadership


Samtalets styrka

När det handlar om samtal krävs både en god samtalsteknik och rätt attityd till samtalet som umgängesform och till personen du samtalar med. Detta är något vi på Protea förmedlar till alla våra kunder och därför blev vi väldigt glada när vi såg att Sveriges Radios Filosofiska rummets senaste avsnitt (lyssna genom att klicka på länken) handlar just om samtal.

Dessutom har samtalet en annan och kanske oväntad styrka. När du genomför ett samtal med full närvaro kommer du få liknande effekter som av meditation. Du kommer känna dig mer levande, känna dig som en del av något större och samtidigt stärka din förmåga att hålla fokus. Samtalet blir som en social meditation där de som deltar i samtalet ingår och samskapar gemenskap och förståelse.

sammanfattning

Här kommer min sammanfattning av avsnittet från Filosofiska rummet, där fyra personer samtalade om samtalet.

  • Ordet ”dialog” kommer från grekiskan och betyder ”att nå tanken genom språket”. Genom samtalet kan vi få en inblick i en annan människas världsbild om vi lyssnar aktivt. Det skapar förståelse som kan leda till samarbete och samförstånd.
  • Lyssna för att förstå och med utgångspunkt i en genuin nyfikenhet. Då öppnar sig den andra människan för dig och du kan uppleva en känsla av djup kontakt. Om man lyssnar för att hitta fel i den andras resonemang väcker det ofta motstånd och stärker det som skiljer, inte det som förenar. Att lyssna för att förstå behöver inte betyda att du håller med om allt den andra tycker.
  • Ödmjukhet är vishetens begynnelse. Genom att vara öppen för att du själv inte vet allt och att andra kan ha insikter som du ännu inte har lär du dig mer och skapar ett positivt klimat för samtalet.

Våra erfarenheter av att tillämpa dessa principer i samtal är mycket goda och vi håller med Navid Modiri, en av deltagarna i avsnittet i Filosofiska rummet, att samtal skapar mer förståelse, väcker nyfikenhet för meningsmotståndare och öppnar upp samtalet. Han vill påverka samhällsdebatten. Vi vill ge ledare, agila coacher, säljare, konsulter och specialister verktyg för att lyckas bättre i sina yrkesroller. När de lyckas bättre kan företagen skapa mer välstånd som i förlängningen kommer alla till del.

Träna på egen hand

Slutligen vill vi uppmana alla som är intresserade av det goda samtalet och som läst så här långt att medvetet träna på att lyssna aktivt och ställa öppna frågor under julledigheten, när du möter släkt och vänner. Det kommer berika dig och dem du möter. Att ge någon din fulla uppmärksamhet är en stor gåva, minst lika fin som en dyr julklapp i vackert omslagspapper.

 

God Jul

Önskar

Mona, Erik och Jan på Protea Leadership

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.