Skapa en strategi – fråga ”Varför?”

Genom att börja med rätt fråga blir arbetet med strategi enkelt och roligt. Börja med att fråga ”Varför?” så får du en snabb start i rätt riktning.

tallskog stammar disigt 860


Världen förändras snabbt. Konkurrensen ökar i många branscher i takt med att digitalisering och globalisering skapar nya förutsättningar. Många ledare kämpar med sjunkande marginaler och med att rekrytera och behålla duktig personal. Det räcker inte att effektivisera kostnader och processer. Nu gäller det att tänka nytt!

Det är hög tid för strategisk utveckling, att åka upp i helikoptern, att se saker i ett större perspektiv och med en längre tidshorisont. Detta tar tid och kanske känns det som om tiden inte finns när du som ledare står mitt i flödet av dagliga arbetsuppgifter, med kunder som ställer tuffa krav och personalärenden som äter upp all din tid.

Börja med att ställa dig frågan ”Varför?”. Varför finns vår enhet eller vårt företag? Vilken nytta skapar vi för våra kunder, som de är beredda att betala för?

Vi börjar ofta med vad vi gör och hur bra vi är på det och hur fina våra produkter eller tjänster är. Men det låter inte tillräckligt intressant för utomstående.

Att ställa frågan ”Varför?” talar till vårt behov att känna mening i det vi gör. När vi vet varför vi gör det vi gör, ökar vår uthållighet. ”Varför?” är också mycket lättare att kommunicera i hela organisationen för att det talar till oss.

Sätt dig en stund och besvara de tre frågorna för din verksamhet. I rätt ordning.

  • Först ”Varför?” Varför finns din verksamhet? Vilket är syftet? För vem? När syftet är tydligt kommer det att dra till sig andra personer som också tycker att detta syfte är viktigt.
  • Sedan ”Hur?” Hur uppnår vi syftet på ett sätt som gör oss unika.
  • Till sist ”Vad?” Vad gör vi? Beskriv dina tjänster och produkter, hur du når din marknad, de klassiska fyra p:na (pris, produkt, plats, påverkan).

Låt dig inspireras av ett föredrag på TED.com med Simon Sinek, ”How great leaders inspire action”. Han har exempel på företag som börjat med frågan ”Varför?” och blivit väldigt framgångsrika.

Vi på Protea Leadership kan både fungera som bollplank och processledare för att ta fram en strategisk plan och sedan ge stöd i att införa strategin genom att arbeta med nyckelpersoner i organisationen.  Du är varmt välkommen att kontakta oss på Protea.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback